Venuj 2% z dane a podpor slovenský mládežnícky florbal

Slovenský zväz florbalu si dovoľuje osloviť všetkých priateľov a fanúšikov florbalu, aby venovali 2 % zo svojich daní na podporu rozvoja mládežníckeho florbalu na Slovensku. Príspevok 2% z Vašich daní by dokázal aspoň z časti podporiť naše mládežnícke projekty, ktoré sú pre Vaše deti. Spoločnými silami pritiahnime deti od počítačov a televízii na ihrisko, aby mali radosť z pohybu a hry.


Údaje pre poukázanie percenta dane:
Slovenský zväz florbalu,
Junácka 6, 832 80 Bratislava
IČO: 31795421
Právna forma: občianske združenie
 

Tlačivá si môžete stiahnuť TU

Naše evidenčné číslo: NCRpo 2676/2018


Postup na poukázanie 2% dane: 

Ako poukázať 2% - zamestnanci 

Ako poukázať 2% - fyzické osoby 

Ako poukázať 2% - právnické osoby

 

Fyzické aj právnické osoby môžu podľa legislatívy Slovenskej republiky venovať každý rok dve percentá z dane z príjmu pre mimovládne organizácie. Slovenský zväz florbalu sa uchádza o túto formu podpory a váži si všetky finančné príspevky jednotlivcov aj firiem. Peňažné prostriedky budú použité na rozvoj mládežníckeho florbalu na Slovensku.


ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU