Posuňme spoločne florbal vpred!

Florbal na Slovensku sa každým rokom stáva viac a viac atraktívnejším športom a u detí sa teší čoraz väčšej obľube. V obľúbenosti už dobieha, ak už nepredbehol, ostatné tradičné halové športy. Popularite a propagácii florbalu nesporne pomohli domáce majstrovstvá sveta žien a skvelý úspech našich reprezentantiek. Florbal na Slovensku má v sebe veľký potenciál a my ho chceme maximálne využiť. Chceme florbal posunúť vpred! Spoločne s Vami! A preto hľadáme fanúšikov florbalu a záujemcov, ktorí by sa chceli tejto misii zúčastniť a pomôcť v napredovaní slovenského florbalu.

Hľadáme ľudí ochotných nezištne pomôcť v rôznych oblastiach činností v slovenskom florbale:
- členov odborných komisií, funkcionárov
- redaktorov
- fotografov
- grafikov
- administratívnych pracovníkov
- dobrovoľníkov na akciách
- iné.

Ak sa vidíte v práci pre slovenský florbal, pošlite na mail: divinsky@szfb.sk vaše základné údaje o vás, oblasť, ktorej by ste sa chceli venovať a pár motivačných riadkov, čo vás viedlo k rozhodnutiu zapojiť sa do činnosti Slovenského zväzu florbalu.
Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.