Dôležité informácie a odkazy

Informácie, ktoré sú dôležité nájdete v príslušných odkazoch. Všetky odkazy vystihujú podstatu svojej problematiky a upozorňujú na veci, ktoré by ste mali poznať a vedieť. Tieto stránky slúžia najmä členom SZFB. Viac v jednotlivých podskupinách:

 

Matrika,

 

Metodika,

 

Haly,

 

Doping,