Doping

Vzhľadom k rozvoju slovenského florbalu a účasti na medzinárodných podujatiach vo svete je nutné, aby si kluby a hráči uvedomovali riziká, ktoré doping prináša.

 

 

Nižšie môžete nájsť dôležité dokumenty, ktoré môžu pomôcť vyhnúť sa problémom s pozitívnym dopingovým nálezom. Dopingové kontroly v Slovenskej republike vykonáva Slovenský antidopingový výbor – AD Slovakia. Je oprávnený pri akomkoľvek súťažnom florbalovom stretnutí vykonať antidopingovú kontrolu. V prípade, že bude vami organizované stretnutia vybrané pre antidopingovú kontrolu, riaďte sa pokynmi antidopingového komisára. Potom, čo sa preukáže preukazom komisára AD Slovakia, splňte jeho pokyny k spôsobu dopingovej kontroly. Dopingová kontrola by mala prebehnúť po zápase a zúčastnia sa jej hráči, ktorých dopingový komisár určí. O tom, že na vašom stretnutí prebehla dopingová kontrola informujte riadiaci orgán súťaže.

 

Zoznam zakázaných skupín látok a metód dopingu platný od 1. januára
     Zoznam zakázaných látok

 Zmeny zoznamu pre rok 2013

 Terapeutické výnimky

Monitoring športovca

 

Dôležité odkazy o dopingu:
     Čo je to doping nájdete - TU
     Antidopingový kódex nájdete - TU

 Príučku pre športovcov AD Slovakia nájdete - TU

 

Kontrolné orgány domingu u nás a vo svete
     Antidopingový výbor SR (AD Slovakia)

     Svetová antidopingová agentúra (WADA)    

     Medzinárodná florbalová federácia (IFF)


Medzinárodná florbalová federácia (IFF) a doping: 

IFF 's Say NO! to Doping (video) 

Anti-Doping guidelines for IFF Events (pdf)

Therapeutic Use Exemption Form - anglicky (pdf)

Zaujímavosti o dopingu + ukážky:

Priebeh dopingovej kontrol (video)

WADA dopingový kvíz