Metodika

V súčasnosti vzdelávanie a rekvalifikácia je nutnosť pre kvalitnú prácu v klube. Vzdelávacie metódy vo Florbale sú úzko späté s príbuznými športovými disciplínami. Presná teória Florbalu dnes ešte nie je ešte bohužiaľ spracovaná. Príprava tréningového procesu
(technicko-taktické vedomosti), kondícia, psychológia, pedagogika.

Keďže neexistuje veľký počet odbornej literatúry prinášame Vám zoznam, ktorý môže pomôcť vo vašom rozvoji a napredovaní v oblasti tréningového procesu, kondície.


Odborná literatúra:

 - Ondruš D.: FLORBAL – ako trénovať a hrať. Žilina: Poradca s.r.o., 2011


Zahraničná literatúra

  - Skružný Z.: Herní systémy - Základy hry v útoku i obraně. Praha: Tigis s.r.o., 2010

  - Kysel J.: Florbal - kompletní průvodce. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010

  - Martínková Z.: Florbal: Praktický průvodce tréninkem mládeže. Praha: Tigis s.r.o., 2010

  - Kysel, J.; Skružný, Z.: Herní kombinace - příklady tréninkových jednotek. Praha: Tigis s.r.o., 2009

  - Skružný, Z. a kol.: Florbalový brankář - technika, taktika, kondice. Praha: Tigis s.r.o., 2008

  - Skružný, Z. a kol.: Florbal. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005

  - Zlatník, D. a kol.: Florbal učebnice pro trenéry. Praha: Česká obec sokolská, 2001

  - Zlatník, D.: Florbalový trénink v praxi. Praha: Česká florbalová unie, 2004


Internetové odkazy:

Metodicko - rozvojový materiál Mezinárodnej florbalovej federácie (pdf)