Komisie SZFB

Komisie sú dôležitou súčasťou riadiaceho orgánu Slovenského florbalového zväzu a podieľajú sa veľkou mierou na chode súťaží a samotného SZFB. Jednotlivé komisie nájdete v podskupinách v danom poradí:

 

Disciplinárna komisia,

 

Ligová komisia,

 

Komisia mládeže,


Komisia rozhodcov,

 

Komisia ženského florbalu, 


Trénersko-metodická komisia,


Kontrolná komisia,

 

Odvolacia komisia,