Konferencie SZFB

KONFERENCIA 2017 - 17. 6. 2017, Banská Bystrica

Zoznamy kandidátov na funkcie v orgánoch SZFB (pdf)

Pozvánka (pdf)

Program (pdf)

Materiály (pdf)

Oznámenie o konaní konferencie SZFB (pdf)

Voľby do orgánov SZFB (pdf)

Delegačný list (pdf)

 

KONFERENCIA 2017 - 23. 4. 2017, Bratislava

Zoznamy kandidátov na funkcie v orgánoch SZFB

Pozvánka | Program | Materiály

Oznámenie o konaní konferencie SZFB (pdf)

Delegačný list (pdf)

Voľby do orgánov SZFB (pdf)

Prezenčná listina (pdf)

Zoznam účastníkov na konferencii (pdf)

Zápisnica (pdf)

Správa volebnej komisie (pdf)

 

KONFERENCIA 2016 - 25. 6. 2016, Bratislava
Zápisnica (pdf)

Správa volebnej komisie (pdf)

Materiál - Správa o činnosti prezidenta (pdf)
Materiál - Správa o hospodárení (pdf)
Materiál - Informácia o rozpočte (pdf)
Materiál - Správa o činnosti KK SZFB (pdf)
Materiál - Schválenie zmien stanov (pdf)
Materiál - Schválenie rokovacieho poriadku (pdf)
Materiál - Schválenie volebného poriadku (pdf)
Materiál - Kontrola plnení uznesení (pdf)
Zoznam členov konferencie (xls)
Prezenčná listina (pdf)
Delegačné listy (pdf)

Program konferencie (pdf)
Pozvánka na konferenciu (pdf)
Návrhy na kandidátov (pdf)
Zoznam kandidátov (pdf)
Informácia o konaní konferencie (pdf)

 

KONFERENCIA 2015 - 20. 6. 2015, Bratislava
Zápisnica (pdf)

 

KONFERENCIA 2014 - 29. 11. 2014, Bratislava
Zápisnica (pdf)

 

KONFERENCIA 2013 - 30. 11. 2013, Žilina
Zápisnica (pdf)

 

KONFERENCIA 2013 - 30. 6. 2013, Trenčín
Zápisnica (pdf)