Informačný systém florbalu - ISF

Po doručení všetkých potrebných údajov z Vašej strany, Vám bol sprístupnený Informačný systém florbalu - ISF. V prípade, ak ste nedostali príslupové meno a heslo, je treba kontaktovať Matriku SZFB na e-mail: matrika@szfb.sk, alebo na tel.: +421 948 252 853.

Manuál pre prácu s ISF (pdf)