Medzinárodný prestup

 

 


Všetky potrebné informácie k medzinárodnému prestupu sú v anglickom jazyku na stránkach Medzinárodnej florbalovej federácie (IFF)  - TU (web)

Pre uľahčenie riešenia celej záležitosti medzinárodného prestup Vám priblížime najdôležitejšie kroky riešenia:

1) Hráč si stiahne príslušný formulár - TU (pdf), vyplní ho a podpíše.
2) Zašle vyplnený a podpísaný formulár klubu, kam chce prestúpiť na potvrdenie a podpísanie.
3) Zašle formulár materskému klubu, kde je registrovaný na vyjadrenie a potvrdenie.
4) Zašle vyplnený formulár od materského a nového klubu, národnej federácii na potvrdenie.
5) Uhradí poplatok vo výške 200 CHF podľa pokynov na stránkach IFF, alebo podľa údajov uvedených na formulári.
6) Zašle kompletne vyplnený formulár na IFF spolu s potvrdením o úhrade poplatku za medzinárodný prestup.

Všetka komunikácia môže prebiehať elektronicky (faxom alebo emailom). V prípade otázok na IFF sa obráťte na adresu transfer@floorball.org

Postup v prípade, že hráč odchádza zo Slovenska:

 

1) Hráč si stiahne príslušný formulár - TU (pdf), vyplní ho a podpíše.
2) Zašle vyplnený a podpísaný formulár klubu, kam chce prestúpiť na potvrdenie a podpísanie.
3) Zašle formulár materskému klubu, kde je registrovaný na vyjadrenie a potvrdenie.
4) SZFB zasiela potvrdený formulár rovno na IFF a v kópii hráčovi na uvedený mail.

 

Ďalej hráč postupuje podľa vyššie uvedeného postupu.

5) Uhradí poplatok vo výške 200 CHF podľa pokynov na stránkach IFF alebo podľa údajov uvedených na formulári.
6) Zašle kompletne vyplnený formulár na IFF spolu s potvrdením o úhrade poplatku za medzinárodný prestup.


Postup v prípade, že hráč smeruje na Slovensko.

 

Hráč postupuje a riadi sa vyššie uvedenými bodmi a po schválení medzinárodného prestupu IFF, čo je možné zistiť - TU (web), je nutné aby sa hráč zaregistroval v SZFB pomocou žiadosti o registráciu do SZFB (pdf).


V prípade nejakých nejasností alebo otázok sa obracajte na Matričný úsek SZFB.