INFORMÁCIE K SEZÓNE 2018/19


Od 1. júna do 15. júna 2018 prebieha prihlasovanie do celoštátnych súťaží.
Do novej sezóny pripravilo vedenie zväzu niekoľko noviniek. Všetky vychádzali zo skúseností z uplynulej sezóny a ich cieľom je odstraniť resp. eliminovať nedostatky, ktoré sa v uplynulej sezóne prejavili a tým skvalitniť súťaže a zjednodušiť niektoré administratívne činnosti klubov.
Významnou novinkou je zmena hráčskej licencie. Od najbližšej sezóny sa rušia hráčske licencie a prechádza sa na licencie za súpisku vo všetkých kategóriach. Mnohé povinnosti klubov budú od novej sezóny miernejšie (napr. povinnosť mať mládežnícke družstvá), ďalej sa upravovala výška sankcií, či v súťažiach JEX a M1 sa zrušili baráže a prechádza sa na kvalifikačné turnaje, atď. O všetkých týchto novinkách Vás budeme priebežne informovať.

Nižšie v odkazoch nájdete základné informácie dôležité pre prihlasovanie do celoštátnych súťaží.

Prihlasovanie do regionálnych súťaží prebieha od 1. júla do 15 septembra 2018. Pozor! Každý región a každá kategória má stanovený posledný deň prijatia prihlášky v iný termín! 

Predpisy súťaží | Povinnosti organizátorov zápasov | Dôležité informácie | Checklist: