O nás

Slovenský zväz florbalu (ďalej len „SZFB“) je samostatným právnym subjektom s právnou formou občianskeho združenia založeným za účelom uspokojovania záujmov a potrieb všetkých svojich právoplatných členov v oblasti športového odvetvia florbal. Členmi SZFB sú riadni členovia, ktorými sú športové kluby, ktoré sú právnickými osobami založenými za účelom vykonávania športu alebo za účelom účasti v športových súťažiach a mimoriadni členovia, ktorými sú iné fyzické a právnické osoby. Pôvodcom všetkých právomoci SZFB voči svojim členom sú riadni členovia SZFB. SZFB je v zmysle platnej legislatívy SR národným športovým zväzom.

 

SZFB ako člen 

SZFB je riadnym členom Medzinárodnej florbalovej federácie IFF (web).

SZFB je riadnym členom Konfederácie športových zväzov KŠZ SR (web).

SZFB je riadnym členom Slovenského olympijského výboru SOV (web).

 

 

Sídlo / Korešpondenčná adresa / Fakturačná adresa:

 

Slovenský zväz florbalu 

Junácka 6

832 80 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 31795421
DIČ: 2021656626

 

Adresa sekretariátu:

 

Slovenský zväz florbalu 

Tomášikova 26

821 01 Bratislava

Slovenská republika

 

Mobil:

 

+421 xxx  xxx xxx

 

Email:

 

info@szfb.sk

 

Web:

 

www.szfb.sk

 

IČO:

 

31795421

 

DIČ:

 

2021656626

 

Bankové spojenie:

 

Banka:

 

Slovenská sporiteľňa,a.s. 

 

IBAN:

 

SK93 0900 0000 0051 0969 2840 

 

BIC (SWIFT):    

 

Registrácia:

 

MV SR VVS/1-900/90-10134-3 z 26102011.

 

Akreditácia:

 

MŠVVaŠ SR pre SZFB na školenie trénerov a rozhodcov I. až III. kvalifikačného stupňa bola udelená dňa 1.12.2010 pod číslom protokolu : 2010-15440/49634:3-10.

____________________________________________________________________      

 

 Ako sa k nám dostať:

  

MHD – Železničná stanica – Hraničná

(dĺžka cesty 16 minút)

 

Hraničná – Haburská

(dĺžka cesty 6 minút, celková cena MHD 0,90 €)

 

Zástavka Hlavná stanica, trolejbus číslo 201, smer Dolné hony, Čiližská. Vystúpiť na zástavke Hraničná a prestúpiť na autobus číslo 96. Vystúpiť na zástavke Haburská, ktorá je na znamenie.

-----------------------------

 

MHD – Železničná stanica – Trnavská

(dĺžka cesty 11 minút, presun pešo medzi nástupišťami 2 minúty)

 

Trnavská – Haburská

(dĺžka cesty 1 minúta, celková cena MHD 0,90 €)

 

Zástavka Hlavná stanica, autobus číslo 61, smer Letisko M. R. Štefánika / Bratislava Airport. Vystúpiť na zástavke Trnavská a prestúpiť na autobus číslo 50. Vystúpiť na zástavke Haburská, ktorá je na znamenie.

 -----------------------------

 

MHD – Autobusová stanica – Zálužická

(dĺžka cesty 14 minút, cena MHD 0,90 €)

 

Zástavka Autobusová stanica, autobus číslo 50, smer Nové Mesto, OD Slimák.

 

 -----------------------------

 

MHD – Autobusová stanica – Zálužická 

(dĺžka cesty 14 minút) 

 

( zastávka č.50 - Zalužická je presne pred budovou ÚSVIT, Tomášikova č.26) 

 

Zástavka Autobusová stanica, autobus číslo 78, smer ŽST Podunajské Biskupice. Vystúpiť na zástavke Maximiliána Hella a prestúpiť na autobus číslo 50 ( zastávka je v smere oproti). Vystúpiť na zástavke Zálužická, ktorá je na znamenie.

 

 -----------------------------

 

MHD – Autobusová stanica – Trnavská

(dĺžka cesty 10 minút, presun pešo medzi nástupišťami 2 minúty)

 

Trnavská – Haburská

(dĺžka cesty 1 minúta, celková cena MHD 0,90 €)

 

Zástavka Autobusová stanica, trolejbus číslo 205, smer Trnávka, Rádiová. Vystúpiť na zástavke Trnavská a prestúpiť na autobus číslo 50. Vystúpiť na zástavke Haburská, ktorá je na znamenie.

 -----------------------------

 

MHD – Letisko – Haburská

(dĺžka cesty 16 minút, cena MHD 0,90 €)

 

Zástavka Letisko/Airport, autobus číslo 96, smer Petržalka, Prokofievova. Vystúpiť na zástavke Haburská, ktorá je na znamenie.

-----------------------------