Disciplinárna komisia Slovenského zväzu florbalu

Disciplinárna komisia je prvostupňovým orgánom zabezpečenia spravodlivosti SZFB, ktorý rozhoduje o porušení povinností vyplývajúcich z predpisov SZFB, rozhodnutí orgánov SZFB a jeho členov, za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a opatrenia. Disciplinárna komisia je aj prvostupňovým orgánom pre konanie vo veciach porušenia antidopingových pravidiel, za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a opatrenia. Predsedu a podpredsedu disciplinárnej komisie volí a odvoláva konferencia. Ostatných členov a prípadne aj náhradníkov volí a odvoláva prezídium.

 • Kontakt:
  • adresa: Disciplinárna komisia SZFB, Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, 832 80 Bratislava
  • e-mail: dkszfb@szfb.sk

 • Predseda Disciplinárnej komisie:
  Mgr. Pavol Vrábeľ • tel.: + 421 905 692 642 • e-mail: dkszfb@szfb.sk
 • Členovia Disciplinárnej komisie:
  Mgr. Stanislav Terez • tel.: + 421 948 468 678 • e-mail: dkszfb@szfb.sk

 

Rozhodnutia DK SZFB

Sezóna 2019/20

 

 SZFB-DK-R-01-2019-2020.pdf

SZFB-DK-R-02-2019-2020.pdf 

 SZFB-DK-R-03-2019-2020.pdf

SZFB-DK-R-04-2019-2020.pdf 

SZFB-DK-R-05-2019-2020.pdf

SZFB-DK-R-06-2019-2020.pdf 

SZFB-DK-R-07-2019-2020.pdf

SZFB-DK-R-08-2019-2020.pdf

SZFB-DK-R-09-2019-2020.pdf 

SZFB-DK-R-10-2019-2020.pdf

SZFB-DK-R-11-2019-2020.pdf 

SZFB-DK-R-12-2019-2020.pdf

 

Sezóna 2018/19

SZFB-DK-R-01-2018-2019.pdf

SZFB-DK-R-02-2018-2019.pdf 

 SZFB-DK-R-03-2018-2019.pdf

SZFB-DK-R-04-2018-2019.pdf

SZFB-DK-R-05-2018-2019.pdf

SZFB-DK-R-06-2018-2019.pdf 

SZFB-DK-R-07-2018-2019.pdf 

SZFB-DK-R-08-2018-2019.pdf

SZFB-DK-R-09-2018-2019.pdf

SZFB-DK-R-10-2018-2019.pdf

SZFB-DK-R-11-2018-2019.pdf 

SZFB-DK-R-12-2018-2019.pdf

 SZFB-DK-R-13-2018-2019.pdf

SZFB-DK-R-14-2018-2019.pdf

SZFB-DK-R-15-2018-2019.pdf 

SZFB-DK-R-16-2018-2019.pdf

SZFB-DK-R-17-2018-2019.pdf

SZFB-DK-R-18-2018-2019.pdf

SZFB-DK-R-19-2018-2019.pdf 

 

 

Sezóna 2017/18

SZFB-DK-R-01-2017-2018.pdf 

SZFB-DK-R-02-2017-2018.pdf 

SZFB-DK-R-03-2017-2018.pdf

SZFB-DK-R-04-2017-2018.pdf 

SZFB-DK-R-05-2017-2018.pdf

SZFB-DK-R-06-2017-2018.pdf 

SZFB-DK-R-07-2017-2018.pdf

 SZFB-DK-R-08-2017-2018.pdf

SZFB-DK-R-09-2017-2018.pdf

SZFB-DK-R-10-2017-2018.pdf

SZFB-DK-R-11-2017-2018.pdf

SZFB-DK-R-12-2017-2018.pdf

SZFB-DK-R-13-2017-2018.pdf

SZFB-DK-R-14-2017-2018.pdf

 SZFB-DK-R-15-2017-2018.pdf

SZFB-DK-R-16-2017-2018.pdf

SZFB-DK-R-17-2017-2018.pdf

SZFB-DK-R-18-2017-2018.pdf

SZFB-DK-R-19-2017-2018.pdf

SZFB-DK-R-20-2017-2018.pdf 

SZFB-DK-R-21-2017-2018.pdf 

SZFB-DK-R-22-2017-2018.pdf

 SZFB-DK-R-23-2017-2018.pdf

SZFB-DK-R-24-2017-2018 .pdf

SZFB-DK-R-25-2017-2018.pdf

 SZFB-DK-R-26-2017-2018.pdf

 

Sezóna 2016/17

DK-RO/01/2016-2017 (pdf)

DK-RO/02/2016-2017 (pdf)

DK-RO/03/2016-2017 (pdf)

DK-RO/04/ 2016-2017 (pdf)

DK-RO/05/2016-2017  (pdf) 

DK-RO/06/2016-2017  (pdf)

DK-RO/07/2016-2017  (pdf)

DK-RO/08/2016-2017  (pdf)

DK-RO/09/2016-2017  (pdf)

 DK-RO/10/2016-2017 (pdf)

DK-RO/11/2016-2017 (pdf)

DK-RO/12/2016-2017 (pdf)

DK-RO/13/2016-2017 (pdf)

DK-RO/14/2016-2017 (pdf)

DK-RO/15/2016-2017 (pdf)

DK-RO/16/2016-2017 (pdf)

DK-RO/17/2016-2017 (pdf)

 

Sezóna 2015/16

č. 1_16.10.2015 (pdf)

č. 2_16.10.2015 (pdf)

č. 3_30.10.2015 (pdf)

č. 4_30.10.2015 (pdf)

č. 5_27.11.2015 (pdf)

č. 6_04.01.2016 (pdf)

č. 7_15.01.2016 (pdf)

č. 8_18.01.2016 (pdf)

č. 8a_23.01.2015 (pdf)

 

Sezóna 2014/15

č. 1_28.12.2014 (pdf)

č. 2_28.12.2014 (pdf)

č. 3_27.01.2015 (pdf)

č. 4_27.02.2015 (pdf)

č. 5_04.03.2015 (pdf)

č. 6_04.03.2015 (pdf)

  

Sezóna 2013/2014

č.1_16.10.2013/14 (pdf)

č.2_07.10.2013/14 (pdf)

č.3_07.10.2013/14 (pdf)

č.4_18.10.2013/14 (pdf)

 č.5_24.10.2013/14 (pdf)

č.6_30.10.2013/14 (pdf)

č.7_03.11.2013/14 (pdf)

č.8_08.11.2013/14 (pdf)

č.9_08.11.2013/14 (pdf)

č.10_10.11.2013/14 (pdf)

č.11_10.11.2013/14 (pdf)

č.12_01.12.2013/14 (pdf) 

č.13_30.12.2013/14 (pdf)

č.14_10.11.2013/14 (pdf)

č.15_05.01.2013/14 (pdf)

č.16_30.01.2013/14 (pdf)

č.17_06.02.2013/14 (pdf)

č.18_23.02.2013/14 (pdf)

č.19_23.02.2013/14 (pdf)

č.20_27.03.2013/14 (pdf)

č.21_03.04.2013/14 (pdf)

č.22_03.04.2013/14 (pdf)

č.23_12.04.2013/14 (pdf)

č.24_30.04.2013/14 (pdf)

č.25_30.04.2013/14 (pdf)

č.26_19.05.2013/14 (pdf)

č.27_24.05.2013/14 (pdf)

 


Sezóna 2012/2013

č.1_30.10.2012/13 (pdf)

č.2_13.10.2012/13 (pdf)

č.3_07.12.2012/13 (pdf)

č.4_26.12.2012/13 (pdf)

č.5_03.01.2012/13 (pdf)

č.6_10.02.2012/13 (pdf)

č.7_17.02.2012/13 (pdf)

č.8_17.02.2012/13 (pdf)

č.9_07.03.2012/13 (pdf)

č.10_08.03.2012/13 (pdf)

č.11_08.03.2012/13 (pdf)

č.12_24.04.2012/13 (pdf)

č.13_03.06.2012/13 (pdf)

č.14_10.06.2012/13 (pdf)

č.15_16.08.2012/13 (pdf)

 


Rozhodnutia z predošlých sezón:

- Sezóna 2011/12 (rar)

 - Sezóna 2010/11 (rar)

- Sezóna 2009/10 (rar)