Odvolacia komisia Slovenského zväzu florbalu

Odvolacia komisia je orgánom zabezpečenia spravodlivosti SZFB druhého stupňa s odvolacou a prieskumnou právomocou. Odvolacia komisia rozhoduje v druhom stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam volebnej komisie, disciplinárnej komisie, proti rozhodnutiam odborných komisií a iných orgánov SZFB vydaných v prvom stupni, proti ktorým je odvolanie prípustné, ak nie je stanovené inak. Predsedu a podpredsedu odvolacej komisie volí a odvoláva konferencia. Jedného člena komisie volí a odvoláva prezídium. Prezídium zvolí aj najmenej jedného náhradníka komisie, ktorý bude poverený predsedom odvolacej komisie na zastupovanie člena komisie, ktorý dlhodobo (viac ako tri mesiace) nevykonáva alebo nebude môcť vykonávať svoju funkciu.

Odvolacia komisia SZFB v súčasnosti nie je zvolená.

  • Kontakt:
    • adresa:
    • e-mail:

  • Predseda Odvolacej komisie:
    Členovia Odvolacej komisie:

  • Rozhodnutia

 


 ROZHODNUTIA

Sezóna 2019-2020
OK SZFB/Ro/01/2019-20 (pdf)
OK SZFB/Ro/02/2019-20 (pdf)
OK SZFB/Ro/03/2019-20 (pdf)
OK SZFB/Ro/04/2019-20 (pdf)
OK SZFB/Ro/05/2019-20 (pdf)
OK SZFB/Ro/06/2019-20 (pdf)
OK SZFB/Ro/07/2019-20 (pdf)
OK SZFB/Ro/08/2019-20 (pdf)


Sezóna 2018-2019
OK SZFB/Ro/01/2018-19 (pdf)
OK SZFB/Ro/02/2018-19 (pdf)
OK SZFB/Ro/03/2018-19 (pdf)
OK SZFB/Ro/04/2018-19 (pdf)
OK SZFB/Ro/05/2018-19 (pdf)
OK SZFB/Ro/06/2018-19 (pdf)
OK SZFB/Ro/07/2018-19 (pdf)
OK SZFB/Ro/08/2018-19 (pdf)

Sezóna 2017-2018
OK SZFB-Ro-01-2018 (pdf)
OK SZFB-Ro-02-2018 (pdf)
OK SZFB-Ro-03-2018 (pdf)
OK SZFB-Ro-04-2018 (pdf)
OK SZFB-Ro-05-2018 (pdf)
OK SZFB-Ro-06-2018 (pdf)

OK SZFB-Ro-07-2018 (pdf)

OK SZFB-Ro-08-2018 (pdf)

OK SZFB-Ro-09-2018 (pdf)

OK SZFB-Ro-10-2018 (pdf)

OK SZFB-Ro-11-2018 (pdf)

OK SZFB-Ro-12-2018 (pdf)

OK SZFB-Ro-13-2018 (pdf)

OK SZFB-Ro-14-2018 (pdf) 

 

Sezóna 2016-2017
OK 01/20.02.2016-2017 (pdf)
OK 02/25.02.2016-2017 (pdf)


Sezóna 2015-2016
OK 01/21.10.2015-2015 (pdf)
OK 02/21.10.2015-2016 (pdf)
OK 03/21.1.2015-2016 (pdf)


Sezóna 2014-2015
OK 01/10.4.2014-2015 (pdf)
OK 02/19.6.2014-2015 (pdf)

 
 -