Prezídium SZFB

 

Prezident SZFB:

Oto Divinský
Tel.: + 421 908 979 442
e-mail: divinsky@szfb.sk

 

Výkonný viceprezident SZFB:

Teodor Turay
Tel.: + 420 774 665 996 
e-mail: turay@szfb.sk

 

Člen prezídia SZFB:

Mgr. Miroslav Kunštek
Tel.: + 421 948 252 853
e-mail: kunstek@szfb.sk

 

Člen prezídia SZFB:

Ing. Lubomír Klosík
Tel.: + 421 948 919 696
e-mail: klosik@szfb.sk

 

Člen prezídia SZFB: 

Mgr. Emil Šatan
Tel.: + 421 940 748 500
e-mail: satan@szfb.sk

 

Člen prezídia SZFB: 

Milan Burdeľ
Tel.: + 421 903 629 996
e-mail: burdel@szfb.sk

 

 

 

Zápisnice a uznesenia Prezídia SZFB

  

Zápisnice zo zasadnutia Prezídia SZFB 2016

č. 1_26.02.2016 (pdf) 

č. 2_01.06.2016 (pdf)

č. 3_01.07.2016 (pdf)

č. 4_22.08.2016 (pdf)

č. 5_01.09.2016 (pdf)

č. 6_19.09.2016 (pdf)

č. 7_13.11.2016 (pdf)

č. 8_28.12.2016 (pdf)

č. 9_31.12.2016 (pdf)

 

Zápisnice zo zasadnutia Prezídia SZFB 2015

č. 1_05.01.2015 (pdf)

č. 2_08.02.2015 (pdf)

č. 3_21.03.2015 (pdf)

č. 4_26.04.2015 (pdf)

č. 5_16.05.2015 (pdf)

č. 6_19.06.2015 (pdf)

č. 7_08.07.2015 (pdf)

č. 8_04.08.2015 (pdf)

č. 9_19.10.2015 (pdf)

 č. 10 11.12.2015 (pdf)

 

Uznesenia Prezídia SZFB 2015

č. 1_05.01.2015 (pdf)

č. 2_08.02.2015 (pdf)

č. 3_21.03.2015 (pdf)

č. 4_26.04.2015 (pdf)

č. 5_16.05.2015 (pdf)

č. 6_19.06.2015 (pdf)

č. 7_08.07.2015 (pdf)

č. 8_04.08.2015 (pdf)

č. 9  19.10.2015 (pdf)

č. 10 11.12.2015 (pdf)

 

Uznesenia Prezídia SZFB 2014

 č. 1_01.02.2014 (pdf)

č. 2_21.03.2014 (pdf)

č. 3_08.05.2014 (pdf)

č. 4_22.06.2014 (pdf)

č. 5_12.08.2014 (pdf)

č. 6_12.09.2014 (pdf)

č. 7_03.12.2014 (pdf)

č. 8_22.12.2014 (pdf)

 

Uznesenia Prezídia SZFB 2013

č.1_09.01.2013 (pdf)

č.2_02.03.2013 (pdf)

č.3_08.03.2013 (pdf)

č.4_14.04.2013 (pdf)

č.5_12.06.2013 (pdf)

č.6_16.07.2013 (pdf)

č.7_13.08.2013 (pdf)

č.8_05.10.2013 (pdf)

predpisy súťaží 13/14 (pdf)

 

Uznesenia Prezídia SZFB 2012

č.1_26.01.2012 (pdf)

č.2_24.03.2012 (pdf)

č.3_07.06.2012 (pdf])

č.4_20.06.2012 (pdf)

č.5_17.07.2012 (pdf)

č.6_08.08.2012 (pdf)

č.7_20.08.2012 (pdf) 

č.8_10.11.2012 (pdf)

povinnosť uvoľnenia hráča pre reprezentáciu (pdf) 

prevod práv člena (pdf)

 regionálne súťaže 2012/13 (pdf)

 

 Uznesenia Prezídia SZFB 2011

 č.1_30.11.2011 (pdf) 

č.2_13.09.2011 (pdf)

č.3_01.08.2011 (pdf)

č.4_04.06.2011 (pdf)

č.5_05.04.2011 (pdf)

 

 Uznesenia Prezídia SZFB 2010

 21.10.2010 (pdf)

 21.09.2010 (pdf)

 rok 2010 (pdf)