Tréneri, doplňte si vzdelanie!

29.06.2017 09:05:06
Slovenský zväz florbalu v spolupráci s Fakultou športu Prešovskej univerzity v Prešove organizuje dňa 19. 8. 2017 špeciálny doškoľovací seminár, ktorý je určený pre rekvalifikáciu trénerov, ktorí svoju odbornú spôsobilosť získali neformálnym vzdelávaním pod akreditáciou SZFB.

Slovenský zväz florbalu v čase platnosti akreditácie vyškolil neformálnym vzdelaním približne 60 trénerov. Podľa vtedajšieho zákona takto získaná odborná spôsobilosť mala platnosť 5 rokov od jej udelenia. Pre znovunadobudnutie tejto odbornej spôsobilosti je potrebné absolvovať špeciálny doškoľovací seminár v rozsahu 10 hodín, po ktorom bude trénerovi udelená už časovo neobmedzená odborná spôsobilosť v zmysle nového zákona o športe.

 

Tohto semináru sa môžu zúčastniť akíkoľvek tréneri, ale rekvalifikovaná odborná spôsobilosť Tréner I. kvalifikačného stupňa bude udelená len trénerom, ktorí sa preukážu starou odbornou spôsobilosťou Tréner I. kvalifikačného stupňa a to Osvedčením, alebo kartičkou SZFB (zelenou, alebo žltou).

 

V prípade, ak nevlastníte Osvedčenie, ani kartičku a úspešne ste absolvovali odbornú prípravu Tréner I. kvalifikačného stupňa neformálnym vzdelaním pod akreditáciou SZFB napíšte na mail sihelsky@szfb.sk.

 

Prihlášku, harmonogram a ďalšie detaily nájdete na: http://www.szfb.sk/skolenia/

späť