Udeľovanie trénerských licencii SZFB pre súťažnú sezónu 2019/2019 je spustené!

02.07.2019 09:05:41
Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže Slovenského zväzu florbalu informuje, že platnosť trénerských licencií udelených v súťažnej sezóne 2018/2019 v zmysle súťažnej smernice Vzdelávanie trénerov a udeľovanie trénerských licencií vypršala dňa 30. júna 2019.

Pre znovu udelenie trénerských licencií je potrebné opäť požiadať o udelenie trénerskej licencie prostredníctvom Vzdelávacieho portálu SZFB.

späť