Uľahčime prácu matrike

27.09.2014 12:50:27
Spustením nových predpisov a fungovania zväzu nastala zmena aj v práci matriky. V súčasnosti má matrika sedem pracovných dní na to, aby vybavila žiadosť klubu.

Klub má možnosť poslať žiadosť mailom, prípadne poštou. „Najväčšiu chybu robia kluby, keď pošlú mailom žiadosť o prestup hráča, neskôr v inom maili pošlú súpisku. Problém je v tom, že nám denne prichádza veľa mailov, ktoré vybavujeme priebežne a tak sa môže stať, že sa včas nedostaneme ku kompletnému vybaveniu jedného klubu. Je naozaj potrebné, aby kluby posielali žiadosti o prestupy, predĺženia licencií, či súpisku družstva v prílohách jedného mailu, aby mohli byť komplexne vybavení,“ povedal šéf matričného úseku Miroslav Kunštek a dodal: „Rovnako je dôležité nenechávať si tieto záležitosti na poslednú chvíľu. Uľahčia tým prácu nám, no hlavne sebe stres, či do začiatku súťaže budú mať jednotlivé kluby všetko v poriadku.“

 

Prestup nie je lacná záležitosť a tak hráči často hľadajú rôzne možnosti ako ho obísť. „Mrzí ma, že niektorí hráči hľadajú všemožné spôsoby a cestičky ako sa vyhnúť prestupu do iného klubu. Chcem upozorniť, že podľa nových predpisov, ak bol hráč raz registrovaný za nejaký klub, aj keď mu skončí platnosť hráčskej licencie, zostáva naďalej jeho členom. Dokonca aj vtedy, ak sa zruší družstvo. Musel by zaniknúť celý klub a odhlásiť sa z evidencie zväzu. Vtedy sa hráč stáva neregistrovaným.“

 

Pred spustením každej súťaže uprednostňuje matričný úsek žiadosti klubov, ktoré v tom týždni začínajú sezónu. Čiže v tomto týždni sú to družstvá Extraligy juniorov a 1. ligy žien. „Je na škodu, že k nám prichádzajú žiadosti neúplné. Chýba v nich množstvo nevyplnených náležitostí a vtedy nám  nezostáva nič iné, len upozorniť klub, že nemá papiere v poriadku, čiže sa tomu ďalej nevenujeme až do doplnenia všetkých chýbajúcich dokladov. Okrem iného je potrebné vždy zaslať aj sken dokladu o úhrade. Pokiaľ platba nepríde, matrika pozdrží vybavenie žiadosti,“ doplnil Kunštek.

 

Upozorňujeme kluby, že ak pošlú svoje žiadosti raz mailom, nemusia posielať to isté aj poštou a opačne. Je to zbytočná duplicita.

späť