Usmernenie vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport

24.04.2020 12:24:42
Pre informáciu všetkých, zverejňujeme Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport.

Uvoľnovanie opatrení sa týka bezkontaktných športov. Chceme upozorniť, že stále je zakázané hrať florbal v uzatvorených priestoroch, telocvičniach a halách. V súčasnej situácii môžu kluby zamerať svoju športovú činnosť na kondičnú prípravu na vonkajších športoviskách s dodržiavaním povinností vyplývajúcich z daného usmernenia UVZ.

 

Usmernenie sa v plnom znení nachádza TU.

späť