Už zajtra v Púchove Konferencia SZFB

15.06.2018 16:46:58
Dejiskom Konferencie Slovenského zväzu florbalu bude zajtra Sports & Training Centre v Púchove. V meste na Považí súbežne prebieha aj 10. ročník florbalového turnaja o Slovenský pohár, čiže Púchov bude počas víkendu florbalovým mestom.

Zástupcovia klubov a ich delegáti začnú zasadať za konferenčný stôl od 11.00. Program Konferencie je celkom bohatý a tak možno očakávať jej dlhší priebeh.

 

Predstavujeme kandidátov, ktorí sa budú uchádzať v doplňujúcich voľbách o nasledovné funkcie:

 

Člen Prezídia SZFB:

Peter Vrba

 

Kandidát na predsedu Disciplinárnej komisie SZFB:

Mgr. Pavol Vrábeľ

 

Kandidát na podpredsedu Disciplinárnej komisie SZFB:

Mgr. Stanislav Terez

 

Program Konferencie Slovenského zväzu florbalu:

 

- Otvorenie

- Schválenie skrutátorov, overovateľov zápisnice, členov mandátovej a návrhovej komisie

- Schválenie programu konferencie

- Stanovy SZFB

- Správa o činnosti prezidenta a prezídia

- Kritériá pre rozdelenie finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov

- Správa o hospodárení SZFB

- Správa audítora k účtovnej závierke

- Výročná správa SZFB

- Výročná správa kontrolóra

- Spolupráca s Českým florbalom

- Založenie marketingovej spol. s.r.o.

- Doplňujúce voľby do orgánov SZFB:

a) Voľby jedného člena Prezídia SZFB zo strany športovcov

b) Voľby predsedu Disciplinárnej komisie SZFB

c) Voľby podpredsedu Disciplinárnej komisie SZFB

d) Voľby predsedu Odvolacej komisie SZFB

e) Voľby podpredsedu Odvolacej komisie SZFB

f) Voľby predsedu Arbitrážnej komisie SZFB

g) Voľby podpredsedu Arbitrážnej komisie SZFB

h) Voľby členov Volebnej komisie SZFB

Záver

 

späť