V auguste sa školia sekretári klubov

24.06.2018 08:11:14
Slovenský zväz florbalu pozýva každého klubového sekretára (podľa evidenčnej karty), prípadne iného zástupcu klubu, na školenie sekretárov klubov. Školenia sa budú zameriavať najmä na skutočnosti, ktoré spôsobovali a spôsobujú problémy v priebehu minulého súťažného ročníka. Veľký dôraz bude kladený predovšetkým na zmeny legislatívnych a iných predpisov, smerníc, ISF.

Účasť na školeniach sekretárov klubov je povinná. Na školení sekretárov klubov sa musí za klub zúčastniť sekretár klubu (osoba staršia ako 18 rokov), prípadne iný zástupca klubu starší ako 18 rokov. Ak klub vyšle na školenie sekretárov klubov sekretára klubu (podľa evidenčnej karty), prípadne iného zástupcu klubu, t. j. osoba, ktorá nie je registrovaná pod jednotlivým klubom v SZFB, bude musieť prísť táto osoba na školenie s vyplneným tlačivom ,,PRIHLÁŠKA DO SZFB [Individuálny člen]", ktoré stiahnete na stránke http://www.szfb.sk/publicdoc/tlacivo-001-2016-prihlaska-do-szfb-individualny-clen.pdf

 

Na základe programu školenia sekretárov klubov, bod 4. ,,Otázky a odpovede", žiadame sekretárov klubov, ktorí budú mať otázky, aby nám ich vopred poslali na e-mailovú adresu: skolenie@szfb.sk. Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,školenia sekretárov klubu - otázky"

 

Školenia sekretárov klubov sa môže jednotlivý klubový sekretár zúčastniť na ľubovolnom mieste školenia z určených.​

 

Program školenia sekretárov klubu:

 

- Otvorenie

- Informácia o zmenách legislatívy a iných predpisov, smerníc SZFB platných od sezóny 2018​/19

- Zmeny v ISF od sezóny 2018/19​

- Otázky a odpovede

- Záver 

 

Termíny školenií sekretárov klubu:

Východoslovenský kraj:

 

13. 08. 2018

 

- prezentácia klubových sekretárov od 17:20 hod.,

- začiatok školenia o 17:30 hod.,

- koniec školenia o 20:30 hod.,

- miesto školenia - Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 1378/7, 040 11 Košice – mapa: TU

 

Stredoslovenský kraj:

 

14. 08. 2018

 

- prezentácia klubových sekretárov od 17:20 hod.,

- začiatok školenia o 17:30 hod.,

- koniec školenia o 20:30 hod.,

- miesto školenia - Nová menza, Vysokoškolákov 26, 010 08 Žilina - mapa TU

 

Bratislavský kraj:

 

20. 08. 2018

 

- prezentácia klubových sekretárov od 17:20 hod.,

- začiatok školenia o 17:30 hod.,

- koniec školenia o 20:30 hod.,

- miesto školenia - Dom Športu, Junácka 6, 832 80 Bratislava - mapa TU

 

Západoslovenský kraj:

 

21. 08. 2018

 

- prezentácia klubových sekretárov od 17:20 hod.,

- začiatok školenia o 17:30 hod.,

- koniec školenia o 20:30 hod.,

- miesto školenia - Mestská športová hala, Mládežnícka 1, 911 01 Trenčín - mapa TU

späť