V Košiciach bude školenie rozhodcov

19.12.2018 07:34:27
Tesne pred koncom starého roka sa v Košiciach uskutoční školenie regionálnych rozhodcov pre nováčikov (rok narodenia 2003 a starší), ale aj pre rozhodcov, ktorí si potrebujú obnoviť už existujúcu licenciu.

Školenie sa uskutoční v piatok 28. decembra 2018 od 15.00 hod (Strojárenská 3, RCM (regionálne centrum mládeže), 2. posch., Košice). „Verím, že ako v lete tohto roku, tak aj teraz, dôjde k odovzdaniu tejto informácie v kluboch hráčom alebo známym, ktorí majú záujem sa stať rozhodcom a učiniť tak prvý krok k tomu,“ povedal školiteľ Tomáš Juhás. Cena školenia pre každého záujemcu bude 30,- €. Ostatné informácie vrátane elektronickej prihlášky nájdete na našej stránke v sekcii „ŠKOLENIA.“

späť