V Rakúsku sa pre mládež stanú povinnou výbavou ochranné okuliare

08.05.2020 11:53:41
Rada Rakúskej asociácie florbalu sa rozhodla zaviesť ochranné okuliare pre všetkých mladých florbalistov, ktorí sa od sezóny 2020/21 zúčastnia florbalových súťaží v Rakúsku. Toto pravidlo platí pre všetkých zúčastnených hráčov mladších ako 16 rokov.

Ochranné okuliare pre florbal sú pre mladých hráčov v Rakúsku povinné od budúcej sezóny. Brankári sú výnimkou z tohto pravidla, pretože sú povinní nosiť prilby. Rakúska florbalová asociácia sleduje kroky podniknuté vo Švajčiarsku, kde Švajčiarska federácia halového hokejbalu zavádza povinné ochranné okuliare pre sezónu 2020/21. Rozhodcovia sú povinní monitorovať túto požiadavku spoločne s trénermi. V prípade potreby môžu za nesprávne vybavenie udeliť pokutu.

 

„Situáciu sledujeme už rok a počúvame kluby. Ochranné okuliare sú pre nás adekvátnym krokom na ochranu detí a mládeže pred poškodením zraku,“ hovorí Armin Raditschnig, prezident Rakúskej asociácie florbalu.

 

Medzinárodná florbalová federácia odporúča používať ochranné okuliare, ktoré sú k dispozícií a Lekársky výbor IFF dôrazne odporúča ich používať. Okrem toho IFF odporúča, aby členské asociácie stanovili povinné používanie ochranných okuliarov, ako to má stále viac a viac členských asociácii IFF. Tu je niekoľko príkladov:

 

- vo Fínsku všetci hráči, ktorí sa narodili 1. 1. 1999 alebo neskôr, musia používať oficiálne ochranné okuliare.

 

- vo Švédsku všetci hráči, ktorí sa narodili 1. 1. 2003 alebo neskôr, musia používať schválené ochranné okuliare v oficiálnych zápasoch.

 

- v Nórsku musia hráči, ktorí sa narodili 1. 1. 2000 alebo neskôr, používať schválené ochranné okuliare v oficiálnych zápasoch, kým nedosiahnu vyšší vek.

 

ZDROJ: www.floorball.org

späť