Venuj 2% z dane a podpor slovenský mládežnícky florbal

05.02.2014 11:15:51
Podporme spoločne mládežnícky florbal na Slovensku.

Slovenský zväz florbalu si dovoľuje osloviť všetkých priateľov a fanúšikov florbalu, aby venovali 2 % svojich daní na podporu rozvoja mládežníckeho florbalu na Slovensku. Príspevok 2% z Vašich daní by dokázal aspoň z časti podporiť naše mládežnícke projekty, ktoré sú pre vaše deti. Společnými silami pritiahnime deti od počítačov a televízii na ihrisko, aby mali radosť z pohybu a hry.

 

Údaje pre poukázanie percenta dane:


Slovenský zväz florbalu,

Junácka 6, 832 80 Bratislava

IČO: 31795421

Právna forma: občianske združenie

 

Ak ste sa rozhodli darovať svoje 2 % z daní v prospech mládežníckeho florbalu si prečítajte nasledovný postup:

 

Ako poukázať 2% - zamestnanci

 

Ako poukázať 2% - fyzické osoby

 

Ako poukázať 2% - právnické osoby

 

Fyzické aj právnické osoby môžu podľa legislatívy Slovenskej republiky venovať každý rok dve percentá z dane z príjmu pre mimovládne organizácie. Slovenský zväz florbalu sa uchádza o túto formu podpory a váži si všetky finančné príspevky jednotlivcov aj firiem. Peňažné prostriedky budú použité na rozvoj mládežníckeho florbalu na Slovensku.

 

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU!!

späť