Vo Švédsku razia cestu zvýšenia počtu tréneriek

22.04.2020 15:51:34
Prečo je tak málo žien na pozíciách tréneriek vo florbale? A ako možno zlepšiť podmienky aby sa viac žien stalo trénerkami? Švédska výskumníčka Inger Eliasson túto skutočnosť skúmala v štúdii.

„Nábor žien a mužov do pozícií trénerov je stále veľmi nerovnomerný,“ tvrdí tlačová správa Švédskej florbalovej federácie. Floorbal, rovnako ako väčšina športov, má v tejto pozícii málo žien, ktoré sa stanú trénerkami. V súčasnosti iba 15% trénerov vo švédskom florbale sú ženy. Švédska florbalová federácia vo svojom dokumente „Svensk Innebandy Vill“ stanovila vysoké ciele v oblasti rodovej rovnosti, ktoré by sa mali dosiahnuť do roku 2030. Polovica registrovaných hráčok asociácie by mali byť ženy, čo tiež znamená, že niekoľko ďalších žien by malo mať aj trénerské úlohy.

 

Výskumníčka Inger Eliasson vďaka finančným prostriedkom od Švédskej florbalovej federácie a Florbalového kompetenčného centra v Umeå dokončila štúdiu, v ktorej preskúmala základné faktory, prečo je len málo žien trénerkou. Štúdia ukazuje, že táto otázka je záležitosťou trénerov oboch pohlaví a že je dôležité, aby sa do zmeny situácie zapojili muži aj ženy (ale aj chlapci a dievčatá). „Napriek mnohým investíciám do rovnosti medzi ženami a mužmi v športe a zvýšenému počtu dievčat a žien, ktoré sú športovcami, je nábor žien a mužov na trénerské pozície stále veľmi nerovnomerný,“ hovorí Inger Eliasson.

 

Výsledky štúdie vo Švédsku ukazujú, že existuje riziko, že žena odmietne prevziať úlohy trénera, pretože sa nechce dostať do pozície, kde by mohla byť kvôli svojmu pohlaviu degradovaná, či neviditeľná. Štúdia diskutuje o tom, ako je potrebné, aby sa úloha trénera stala atraktívnou, zaujímavou a reálnou pre ženy, na rozdiel od toho, ako ju možno dnes vnímať ako nepriateľskú, nezaujímavú alebo nemožnú. „V tejto štúdii som prostredníctvom rozhovorov uviedla konkrétne návrhy, ako sa tento trend dá zvrátiť, aby viac žien prevzalo úlohu trénera. Dúfam, že Švédska florbalová federácia bude mať z výsledkov úžitok,“ uvádza sa na oficiálnej stránke Medzinárodnej florbalovej federácie (IFF).

 

Štúdie sa zúčastnil Anders Jonsson, manažér rozvoja Švédskej florbalovej federácie, ktorý v nej vidí niekoľko užitočných bodov. „Florbal a ostatné športy musia pokračovať vo svojom úsilí o dosiahnutie rovnosti medzi ženami a mužmi v trénerských funkciách. Výsledky Ingery Eliasson sú dôležité, aby sme preskúmali, ako môžeme v budúcnosti pracovať na vytvorení lepších podmienok na získanie väčšieho počtu žien vo florbale,“ poznamenáva Eliasson.

 

ZDROJ: www.floorball.org

späť