Všetko najlepšie Peter!

15.10.2014 15:15:11
Životné jubileum včera oslávil náš zamestnanec, generálny sekretár Slovenského zväzu florbalu PeadDr. Peter Žák. Touto cestou mu blahoželáme k jeho šesťdesiatym narodeninám!

Vo svojej funkcií pracuje od roku 2006, keď športovo napísané „prestúpil“ zo Slovenského lyžiarskeho zväzu do florbalu.

späť