Vyberové konanie na trenérov reprezentácií

22.10.2012 11:49:35
Slovensky zväz florbalu vyhlasuje výberové konanie na trenérov

 

Výberové konanie na obsadenie pozície hlavného trénera reprezentácie juniorov, junioriek, žien a mužov

Slovenský zväz florbalu  vypisuje výberové konanie na nových hlavných trénerov slovenskej reprezentácie juniorov, juniorek, žien a mužov, ktorých vrcholom je účasť na Majstrovstvách sveta vo florbale.

 

Výberové konanie na obsadenie trénera reprezentácie juniorov, junioriek, žien a mužov

Požadujeme:

  • trénerské vzdelanie vrátane skúseností s vedením tímu
  • časovú dispozíciu - pracovná a trénerská flexibilita
  • jazykové  znalosti

V prípade záujmu nám pošlite:

  • vlastný športový životopis a návrh na zostavenie realizačného tímu
  • vypracovanie základnej koncepcie prípravy, vedenie družstva, sledovanie  a výber hráčov v období 2012 - 2013 (vrchol MS vo florbale)
  • návrh realizačného tímu v zložení asistent, vedúci družstva, masér (fyzioterapeut)

Fáza výberového konania:

  • poslat vyšie uvedené materiály do piatku 5. 10. 2012 v elektronickej podobe na peter.zak@floorball.sk , prípadne doručiť na adresu: SZFB, Junácka 6, 832 80 Bratislava
  • prípadné pohovory s následne vybranými kandidátmi budú realizované do 14 dní od uzávierky 

V prípade dotazov k upresneniu podmienok výberového konania, kontaktujte sekretára komisie reprezentácie Petra Žáka ( GSM 0905 866 558).

späť