Vzdelávanie trénerov I. kvalifikačného stupňa!

01.03.2017 08:40:58
Slovenský zväz florbalu pokračuje vo vzdelávaní trénerov a pre adeptov na I. kvalifikačný stupeň pripravil ďalšie možnosti vzdelávania sa.

Pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti – Tréner I. kvalifikačného stupňa, je potrebné absolvovať odbornú prípravu v zmysle súťažnej smernice Vzdelávanie trénerov a udeľovanie trénerských licencií SZFB“.

 

Všeobecnú časť odbornej prípravy zabezpečuje fakulta vysokej školy, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého, alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport. Slovenský zväz florbalu spolupracuje pri vzdelávaní športových odborníkov s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave a Fakultou športu Prešovskej univerzity v Prešove.

 

Špeciálnu časť odbornej prípravy zabezpečuje Slovenský zväz florbalu v spolupráci s Českým florbalom.

 

Termíny odbornej prípravy

 

Termíny všeobecnej časti odbornej prípravy:


17. – 19. 03. 2017 – Bratislava (podrobnosti viď. nižšie)
31. 03. – 02. 04. 2017 – Prešov (podrobnosti viď. nižšie)

 

Bratislava:
https://www.fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/trenerska-akademia/aktualne-aktivity-20162017/

 

Prešov:
http://www.unipo.sk/fakulta-sportu/vseobecne-informacie/verejnost/vzdelavanievsporte/kalendar/

 

Poznámka:
Prešovská Fakulta športu zverejní termín svojej všeobecnej časti odbornej prípravy do konca februára. Termín všeobecnej časti odbornej prípravy sa očakáva v rozmedzí apríl – máj.

 

Termíny špeciálnej časti odbornej prípravy:


22. – 23. 04. 2017 – Michalovce (1. časť špeciálnej odbornej prípravy)


29. – 30. 04. 2017 – Trenčín (2. časť špeciálnej odbornej prípravy)

 

Účastnícky poplatok za odbornú prípravu:

 

Účastnícky poplatok za všeobecnú časť odbornej prípravy je stanovený na 60 € / účastník. Účastnícky poplatok za všeobecnú časť odbornej prípravy závisí od počtu prihlásených účastníkov na príslušnej fakulte (v prípade nižšieho účastníckeho poplatku bude preplatok vrátený späť - poplatok sa pohybuje v rozmedzí 45 € - 60 € / účastník).

Účastnícky poplatok za špeciálnu časť odbornej prípravy je pevne stanovený na 100 € / účastník.

 

Ubytovanie:
Individuálne

 

Strava:
Individuálna

 

Dôležité poznámky:

 

1. Účastnícky poplatok za celú odbornú prípravu musí byť uhradený na účet Slovenského zväzu florbalu 10 dní, pred začatím prvej časti odbornej prípravy (Odborná príprava pozostáva z 3 časti = 1x všeobecná časť + 2x špeciálna časť). Na poradí absolvovania jednotlivých častí odborných príprav nezáleží (všeobecná, špeciálna, špeciálna alebo špeciálna, špeciálna, všeobecná alebo akákoľvek ich iný kombinatorika).

 

2. Účastník si môže vybrať podľa svojho uváženia miesto absolvovania všeobecnej časti odbornej prípravy (Bratislava, alebo Prešov).

 

3. V prípade, ak účastník odriekne svoju účasť menej ako 10 dní pred začatím všeobecnej časti odbornej prípravy poskytovanou fakultou vysokej školy, účastník stráca nárok na vrátenie účastníckeho poplatku za všeobecnú časť odbornej prípravy.

 

4. Tréneri, ktorí úspešne absolvovali odbornú prípravu - Tréner v príprave, nie sú povinní absolvovať prvý deň špeciálnej časti odbornej prípravy Tréner I. kvalifikačného stupňa (22. 04. 2017 - Sobota), nakoľko náplň tohto dňa bola obsahom odbornej prípravy – Tréner v príprave. Cena za špeciálnu časť odbornej prípravy je v tomto prípade 70,00 € / jeden účastník

 

 

5. Trénerom, ktorí získali svoju odbornú kvalifikáciu formou formálneho vzdelania na fakulte vysokej školy, ktorá uskutočňovala študijné programy prvého, alebo druhého stupňa v študijnom obore šport, ale chýbala im špecializácia florbal, po úspešnom absolvovaní špeciálnej časti odbornej prípravy, bude udelená Trénerská licencia C. Tréneri sú povinní svoju nadobudnutú odbornú kvalifikáciu preukázať nadobudnutým diplomom.

 

Okrem odbornej prípravy Tréner I. kvalifikačného stupňa bude 22. 04. 2017 aj ďalšia odborná príprava a to Tréner v príprave, ktorá sa uskutoční v Michalovciach.

 

Viac v sekcií „Školenia“

 

V prípade akýchkoľvek otázok, na ktoré nenájdete svoje odpovede v súťažnej smernici „Vzdelávanie trénerov a udeľovanie trénerských licencií SZFB“, prosím kontaktujte zodpovednú osobu za  vzdelávanie trénerov v Slovenskom zväze florbalu na sihelsky@szfb.sk

späť