Začal sa projekt nominácií rozhodcov a observerov na sezónu 2021/2022

12.06.2020 16:35:15
Rozhodcovská komisia Medzinárodnej florbalovej federácie IFF rozposlala členským asociáciám usmernenia a informácie týkajúce sa nominácií medzinárodných rozhodcov a observerov na roky 2021a 2022.

Medzinárodní rozhodcovia a observeri sú nominovaní na dvojročné obdobie. Členské asociácie IFF môžu navrhovať rozhodcov a observerov na medzinárodnej úrovni a komisia rozhodcov IFF z nich vyberá. Ústredná rada IFF potom schvaľuje rozhodcov a observerov na základe návrhu RC.

 

Každá členská asociácia je oprávnená navrhovať určitý počet rozhodcov a observerov. Ich počet závisí od vnútroštátnych systémov. Napríklad, ak má členské združenie samostatný systém pre rozhodcov v ženských ligách a mužských ligách, majú v tomto prípade právo navrhnúť štyri páry pre kategóriu žien a mužov na medzinárodnej úrovni.

 

Ak má členské združenie rozhodcov, ktorí rozhodujú v oboch kategóriách, môžu navrhnúť tri páry. Rovnaký systém kvót sa uplatňuje na observerov rozhodcu. Pre nasledovné obdobie 2021 a 2022 existujú určité zmeny.

 

„Rozhodli sme sa odstrániť technickú stopu z požiadaviek fyzickej skúšky a teraz jediným fyzickým testom je test Yo-Yo, pretože spoločnosť RC si myslela, že Yo-Yo je dosť náročná na testovanie skutočného fyzického stavu a technická trať bola skutočne sústredená na pohyb v čase, keď bol hlavnou fyzickou skúškou beh na 1500 m,“ hovorí Carlos Lopez, predseda IFF RC.

 

„Rozhodli sme sa tiež, že členské asociácie nemusia organizovať test pravidiel, pretože IFF má teraz webový systém, kde môžeme organizovať test pravidiel pre všetkých navrhovaných rozhodcov a pozorovateľov pred ich výberom. Do testu zahrnieme aj otázky z Playbooku rozhodcov IFF,“ dodal Lopez.

 

ZDROJ: www.floorball.org

 

ZDROJ FOTO: Piotr MATUSEWICZ

späť