Začalo prihlasovanie sa do kvalifikácie LIGY U15 dievčat

09.03.2020 12:59:03
Dnešným dňom sa začína prihlasovanie sa družstiev do celoštátnej kvalifikácie LIGY U15 dievčat. Prihlášky družstiev do celoštátnej kvalifikácie LIGY U15 dievčat treba zaslať na predpísanom tlačive emailom, adresa lkszfb@szfb.sk, a to v termíne od 9. marca do 1. apríla kalendárneho roka.

Prihlášku pre prihlásenie družstiev prostredníctvom klubu na celoštátnu kvalifikáciu LIGY U15 dievčat nájdete na stránke SZFB  - http://www.szfb.sk/publicdoc/2020-formular-prihlaska-kvalifikacia-u15-dievcat.pdf

 

Predpis Celoštátnej kvalifikácie LIGY U15 dievčat nájdete na stránke SZFB - http://www.szfb.sk/publicdoc/predpis-sutaze-kvu15d-2020-sr-1.pdf

 

Celoštátna kvalifikácia LIGY U15 dievčat v roku 2020 sa uskutoční podľa platného predpisu turnaja KvU15D rok 2020 v termíne od 24.04. do 26.04.2020 (piatok, sobota, nedeľa), počet dní sa presne určí podľa počtu prihlásených družstiev, a to v ŠH Športové centrum M-Šport, Na Ostrove 363, 911 05 Trenčín - Zamarovce; ORGANIZÁTOR - Florbalový klub AS Trenčín, Kubrická 3/109, 911 01 Trenčín.

späť