Začalo prihlasovanie sa do súťaží

25.06.2020 12:09:32
Od dnešného dňa bolo spustené prihlasovanie sa do celoštátnych (Extraliga mužov, žien, juniorov, prvá liga mužov a žien) a niektorých regionálnych (2. liga mužov, juniorov, dorastencov a starších žiakov všetkých štyroch regiónov) súťaží Slovenského zväzu florbalu pre sezónu 2020/2021, ktoré sa končí 5. júla.

Prihlášku do celoštátnych súťaží SZFB treba zaslať na predpísanom tlačive e-mailom na adresu lkszfb@szfb.sk a to v termíne od 25. júna do 5. júla 2020. Prihlášku na prihlásenie vášho družstva prostredníctvom klubu do celoštátnych súťaží SZFB nájdete na stránke SZFB - http://www.szfb.sk/publicdoc/2020-formular-prihlaska-do-sutazi-4.pdf    

 

Predpisy pre celoštátne súťaže SZFB nájdete na stránke SZFB - http://www.szfb.sk/szfb/predpisy/predpisy-sutazi/

 

Od 1. júla 2020 bude pre celoštátne súťaže SZFB kompetentnou osobou Miroslav Bukviš.

 

Prihlášku do regionálnych súťaží SZFB treba zaslať na predpísanom tlačive e-mailom na adresu lkszfb@szfb.sk a to v termíne od 25. júna do 5. júla 2020. Prihlášku na prihlásenie vášho družstva prostredníctvom klubu do regionálnych súťaží SZFB nájdete na stránke SZFB - http://www.szfb.sk/publicdoc/2020-formular-prihlaska-do-sutazi-4.pdf    

 

Predpisy pre regionálne súťaže SZFB nájdete na stránke SZFB - http://www.szfb.sk/szfb/predpisy/predpisy-sutazi/

 

Od 1. júla 2020 bude pre Bratislavský a Západoslovenský región SZFB kompetentnou osobu Ing. Patrik Bulko. Od 1. júla 2020 bude pre Stredoslovenský a Východoslovenský región SZFB kompetentnou osobou Peter Vrba.

 

Platobné kontakty SZFB nájdete na oficiálnej stránke SZFB - http://www.szfb.sk/szfb/platby/ a taktiež prehľad zábezpek a platieb za súťaže SZFB nájdete na oficiálnej stránke SZFB. 

späť