Začína sa výberové konanie trénera juniorskej reprezentácie

12.06.2018 13:20:09
Prezídium Slovenského zväzu florbalu vyhlasuje výberové konanie na reprezentačného trénera družstva junioriek Slovenska.

Požadované kritériá na túto pozíciu sú nasledovné


 - trénerská licencia B, prípadne C
 - trénerská prax minimálne 5 rokov
 - bezúhonnosť

 

Podklady na výberové konanie


- športový životopis
- motivačný list (max. 1 strana A4)
- predstava vlastného návrhu prípravy v rámci reprezentačného cyklu zavŕšeného MS 2020
- návrh realizačného tímu
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania

Všetky doklady zasielajte elektronicky na adresu divinsky@szfb.sk do termínu 3. júla 2018. Následne budú záujemcovia pozvaní na osobné stretnutie. 

späť