Začína výberové konanie pre organizáciu M-SR

01.02.2017 17:48:12
Slovenský zväz florbalu vyhlasuje výberové konanie na usporiadateľa Majstrovstiev Slovenska mládežníckych kategórií.

Od dnešného dňa môžu kluby zasielať ponuky pre organizáciu Majstrovstiev Slovenska v nasledovných kategóriách:

 

- starší žiaci - MSR-SZ;

- staršie žiačky - MSR-SZy;

- dorastenci - MSR-Do;

- dorastenky - MSR-Dy;

- juniorky - MSR-Jy.

 

Taktiež sa začína výberové konanie na usporiadateľa „Turnaj o Pohár prezidenta SZFB" v kategórii:

 

- mladšie žiačky - ToPp-MZy.

 

Ponuky na usporiadateľa je potrebné zaslať e-mailom na adresu: matrika@szfb.sk, alebo poštou na adresu SZFB (Junácka 6, 832 80 Bratislava), najneskôr do 28. februára 2017, kedy je uzávierka ponúk na usporiadateľa.

 

 

PODMIENKY PRE UCHÁDZAČOV NA USPORIADATEĽA:

 

Uchádzač o organizáciu v príslušnej kategórií vo svojej cenovej ponuke musí uviesť:

 

1. Miesto konania - adresu športovej haly; cenu za 1 hod/€. prenájmu Športovej haly, plánovaný počet hodín prenájmu haly;

 

2. Informácie ohľadne haly:

- počet uzamykateľných šatní (nutné uviesť);

- povrch palubovky (nutné uviesť);

- hľadisko - počet miest na sedenie pre divákov (nutné uviesť); 

 

3. Možnosti ubytovania bezprostredne pri hale + orientačná cena;

 

4. Možnosti stravovania bezprostredne pri hale + orientačná cena

 

Pre každú kategóriu platia podmienky uvedené v predpisoch ,,Majstrovstvá Slovenska" a "Turnaj o Pohár prezidenta SZFB", ktoré musí usporiadateľ dodržať.

 

Predpisy k jednotlivým turnajom sú prístupné na stránke SZFB - http://www.szfb.sk/predpisy/predpisy-sutazi/

 

ZDROJ FOTO: facebook FbO Florko Košice

späť