Zapojme sa aj my florbalisti do Európskeho týždňa športu!

04.09.2019 11:14:29
Z Národného športového centra k nám prišla už tradičná výzva možnosti zapojenia sa do piateho ročníka celoeurópskeho projektu „Európsky týždeň športu,“ ktorý sa uskutoční od 23. do 30. septembra.

Aj v tomto roku bolo Národné športové centrum (NŠC) menované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR národným koordinátorom 5. ročníka Európskeho týždňa športu. Úlohou NŠC je koordinácia športových podujatí na Slovensku s cieľom zapojiť ich v septembri do iniciatívy Európskej komisie a motivovať slovenskú verejnosť k aktívnej účasti na športových podujatiach a/alebo pohybových aktivitách ako aj k pravidelnému športovaniu a zdravému životnému štýlu.

 

V roku 2018 sa pod hlavičkou #BeActive konalo viac ako 48 000 podujatí v 37 krajinách Európy. Spolu sa aktívne zúčastnilo viac ako 12 miliónov obyvateľov. Na Slovensku sme evidovali 659 podujatí s celkovým počtom 200 000 účastníkov. Sme radi, ak počet podujatí ako aj účasť na nich, neustále pribúda a Slováci chcú športovať.

 

V tejto súvislosti si dovoľujeme požiadať všetkých organizátorov športových podujatí, ktorí majú záujem zapojiť svoje podujatia do tejto iniciatívy, aby ho zaregistrovali na www.sportcenter.sk alebo priamo na www.tyzdensportu.sk a propagovali logo #BeActive aj na Vašich podujatiach. Tak prispejete k šíreniu a propagácii myšlienky aktívneho pohybu a zdravého životného štýlu. Podujatia by sa mali uskutočniť v termíne od 23. do 30. septembra 2019 s tým, že v rámci celoeurópskej kampane evidujeme všetky pohybové aktivity v termíne od 1.9. do 15.10.2019.

 

Okrem internetovej stránky budú aktuálne informácie o ETŠ prístupné aj cez Facebook – profil Národné športové centrum. Prosíme vás o podporu aj pri zdieľaní priebežne uverejňovaných príspevkov o ETŠ.

 

V prípade otázok prosím, kontaktujte zástupcov Národného športového centra na adrese:

 

Národné športové centrum, Trnavská 39, 831 04 Bratislava, tel: 02 / 322 236 13

e-mail: beactive@sportcenter.sk

späť