Zmeny pravidiel sa začnú testovať od novej sezóny

04.04.2020 20:32:24
Kompetentní zástupcovia Medzinárodnej florbalovej federácie IFF koncom marca vyhodnotili návrhy svojich členov na zmeny pravidiel florbalu do novej edície, ktorá bude platná od roku 2022. Návrhy boli vyhodnotené a bol pripravený zoznam úprav pre ich následné testovanie.

„Bolo trochu iné komunikovať spoločne na diaľku, namiesto osobného stretnutia, ale diskutovali sme o všetkých návrhoch a dospeli sme k záveru, ktoré z nich by sa mali otestovať,“ povedal predseda Výboru pre pravidlá a súťaž IFF (RACC) Martin Klabere. „Žiadame testujúce asociácie, aby otestovali dva z návrhov - možnosť kopnúť loptu viac ako raz a voľný úder ako začiatok hry po odloženom vylúčení,“ pokračuje Klabere. „Boli tam taktiež dva iné návrhy, ktoré sa týkali zavedenia trestu 2 + 2 minúty, ktoré by bolo potrebné takisto otestovať, jeden ako prídavný k už existujúcim pravidlám a jeden by nahradil 5 minútový trest. Tieto sú trochu zložitejšie ale referenčná skupina sa rozhodla požiadať navrhovateľov, aby ich otestovali spolu s testami, ktoré navrhli oni,“ uzavrel Klabere.

 

Ďalším krokom v procese tvorby pravidiel po požiadaní o testovacie asociácie je požiadať členské združenia, IFF RC, IFF RACC, Komisiu športovcov IFF a kanceláriu IFF o spätnú väzbu k hodnotenému zoznamu návrhov pripravených referenčnou skupinou pre pravidlá. Celý proces nájdete TU.

 

ZDROJ: www.floorball.org

 

FOTO: Miroslav HÝLEK

späť