Zmeny v zákonoch podporia šport

26.11.2015 20:20:15
Politické rozhodnutie vlády dnes významne zasiahlo do financovania športu. Slovenský parlament totiž schválil nový zákon o športe, ktorý mu prinesie viac financií.

Právna norma vraj garantuje minimálnu čiastku vyhradenú pre šport. Nový zákon má sprehľadniť financovanie športu a hlavným tokom pre toto odvetvie bude systémové a dlhodobé financovanie.

 

Vznikne aj nový informačný systém, do ktorého sa kluby budú musieť povinne zaregistrovať, no celkom určite poteší dobrovoľných trénerov skutočnosť, že ich odmena do výšky 500,- eur by sa nemala zdaňovať.

 

Za zmienku stoja aj dve skutočnosti. Po novom sa budú na riadení športu podieľať samotní športovci a kluby. Konečne bude zákon poznať aj klauzulu o sponzoringu. Športové subjekty budú môcť takéto financie používať len na úhradu nákladov priamo súvisiacich s ich športovou činnosťou. Sponzor musí podať čestné vyhlásenie o tom, že má voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam vyrovnané všetky splatné záväzky. Nesmie byť ani v konkurze alebo v reštrukturalizácii.

 

ZDROJ INFORMÁCIÍ: TASR

späť