Ako sa stať trénerom?

Chceš sa stať trénerom v najrýchlejšie sa rozvíjajúcom sa športe na svete? Slovenský zväz florbalu organizuje  odborné prípravy trénerov pre úplne začínajúcich trénerov, ale aj pre trénerov z ostatných špecializácií. Máš pozitívny vzťah k športu? Napĺňa ťa práca s deťmi? Máš ambície vychovávať športovcov, resp. ľudí, ktorí budú mať celoživotný pozitívny vzťah k športu?  Tak potom neváhaj a staň sa aj ty trénerom? Čo je k tomu potrebné? Len úspešne absolvovať odbornú prípravu!

 

Staň sa trénerom v najrýchlejšie sa rozvíjajúcom sa športe na svete! Slovenský zväz florbalu organizuje školenia trénerov od kurzov pre učiteľov na školách až po plne licencovaných trénerov SZFB. Staň sa aj ty trénerom a vychovávaj hráčov od mládežníckych až po seniorské kategórie. Dokážeš vychovať reprezentanta Slovenskej republiky? Dokážeš aj ty nastaviť správnu taktiku a vyhrať finále majstrovstiev Slovenska? Tak potom je táto pozícia presne pre teba!

 

ROZDELENIE DO KVALIFIKAČNÝCH STUPŇOV
Trénerské odborné spôsobilosti sú v Slovenskom zväze florbalu rozdelené do štyroch kvalifikačných stupňov. Pre ich nadobudnutie je potrebné úspešne absolvovať odbornú prípravu. Po úspešnom absolvovaní odbornej prípravy dostaneš osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti v športe ako tréner v príslušnom kvalifikačnom stupni. Svoju kvalifikáciu si môžeš postupne zvyšovať. 

Kvalifikačné stupne odbornosti v SZFB:

  • Tréner v príprave 
  • Tréner I. kvalifikačného stupňa
  • Tréner II. kvalifikačného stupňa
  • Tréner III. kvalifikačného stupňa

 

TRÉNERSKÉ LICENCIE
Na výkon trénerskej činnosti v Slovenskom zväze florbalu je okrem úspešného absolvovania odbornej prípravy a získania odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti v športe ako tréner potrebné získať trénerskú licenciu. Licencia sa obnovuje každý rok a je udeľovaná na základe odbornej spôsobilosti trénera. Pre udelenie trénerskej licencie je potrebné každoročne zaplatiť licenčný poplatok 15 € a absolvovať trénerské semináre, ktorými tréner získava kredity.

Trénerské licencie v SZFB:

  • Trénerská licencia D
  • Trénerská licencia C
  • Trénerská licencia B
  • Trénerská licencia A

 

AKO SA MÁM PRIHLÁSIŤ?
Oblasť trénerov v SZFB koordinuje Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže, ktorá spravuje Vzdelávací portál SZFB. Na portáli nájdeš kalendár odborných príprav a seminárov pre trénerov, na ktoré sa môžeš prihlásiť. Portál ponúka aj množstvo odbornej literatúry venovanej trénerskej činnosti.