Divinský: „Negatívny dopad krízy na kluby môžu mať stopnuté dotácie od obcí a miest“

Napriek všeobecným výrazným obmedzeniam pracovného, spoločenského, kultúrneho ale aj športového života sa dianie na Slovenskom zväze florbalu nezatavilo. Predchádzajúca sezóna je minulosťou, no prípravy na novú sa už začínajú. O súčasnom dianí, plánoch, či spätnej úvahe o rozhodnutiach kompetentných funkcionárov sme sa pozhovárali s prezidentom Slovenského zväzu florbalu Otom Divinským.

 

Ako sa rodilo nepopulárne rozhodnutie o predčasnom ukončení sezóny?

 

„Na základe súčasnej mimoriadnej situácie, podľa mňa i členov prezídia, nebol priestor na pokračovanie v súťažiach. Pri prvom rozhodnutí sme si ešte nechali čas na rozmyslenie, nakoľko nikto nevedel predpokladať v tej dobe, ako sa bude situácia vyvíjať. Po dvoch týždňoch bolo ale všetkým jasné, že pokračovať v sezóne je nezmysel. Našou prioritou bolo, aby sme posunutím súťaži nenarušili novú sezónu. Dá sa povedať, že sme nemali inú možnosť, len súťažný ročník 2019/20 predčasne ukončiť. Takže to rozhodnutie bolo viac menej jednoduché, i keď sme z neho nemali radosť. Oveľa ťažšie bolo rozhodovanie, čo so súťažami, ako ich a či ich vyhodnotiť, ako vyriešiť postupy a zostupy. Musím povedať, že prezídium pristupovalo k tomu veľmi zodpovedne a snažilo sa nájsť to najlepšie možné riešenie. V tomto prípade totiž to jediné a správne riešenie neexistovalo. Rozhodli sme nakoniec tak, ako sme rozhodli. Zaznamenali sme, že v iných športoch súťaže nevyhodnotili, dokonca v niektorých anulovali celú sezónu. My sme sa rozhodli oceniť snahu hráčov, trénerov i funkcionárov počas nedokončenej sezóny. Sme amatérsky šport, florbalu sa venujeme popri svojej práci, štúdiu, vo svojom voľnom čase bez odplaty a preto si myslím, že je namieste oceniť a vyzdvihnúť prácu týchto ľudí. I preto sme sa rozhodli neanulovať súťaže a určiť poradie po základnej časti. Vzhľadom k tomu, že sa súťaže nedohrali až do konca a nemohol z nich vzísť majster Slovenska, museli sme ešte vyriešiť otázku, kto nás bude zastupovať v európskych súťažiach v seniorských kategóriách, a tak sme rozhodli, že to budú víťazi po základnej časti MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto a 1. FBC Florbal Trenčín, ako neoficiálni majstri Slovenska.“

 

Kedy začnú prípravy na novú sezónu a myslíš si, že začne všetko tak ako má?

 

„Tým, že sa aktuálna sezóna vďaka mimoriadnej situácii na Slovensku predčasne ukončila, v súčasnosti už začíname s prípravou na novú sezónu. Všetko smerujeme k tomu, aby sa začalo prihlasovanie do súťaži na novú sezónu v obvyklom termíne začiatkom júna a súťažné zápasy začali v septembri. Nikto však v súčasnosti nevie, ako sa bude vyvíjať situácia s vírusom Covid-19. V každom prípade budeme pripravení flexibilne reagovať na aktuálny vývoj na Slovensku.“

 

Máš svoju súkromnú prácu a florbal robíš popri nej, no práce bolo doteraz viac ako dosť. Je jej veľké množstvo aj v súčasnom období a keď áno, tak čo sú priority týchto dní?

 

„Mám to šťastie, že mám flexibilnú prácu a dokážem ju skĺbiť s prácou pre zväz. Práce je veľmi veľa, som rád, že máme veľa ďalších funkcionárov a dobrovoľníkov, ktorí sa spolupodieľajú na chode a činnosti zväzu, za čo im ďakujem. V súčasnosti sme plánovali prijať nových zamestnancov, aby sme mohli podporiť sekretariát zväzu, ktorý je v súčasnosti personálne poddimenzovaný. Bohužiaľ, súčasná situácia nám tieto plány mierne prekazila. Veríme, že sa situácia trochu upokojí a budeme môcť prijať nových ľudí do tímu čo najskôr. Momentálne pracujeme hlavne na zmenách a úpravách v legislatívnych predpisoch na novú sezónu, príprave nového webu prepojeného s informačným systémom, spracovaniu zákonom daných dokumentov a s tým spojenej administratívnej činnosti a venujeme sa aj mediálnym a marketingovým činnostiam pre novú sezónu.“

 

V ľadovom hokeji poriadne rozvírilo hladinu vyhlásenie majstra a odovzdanie medailí s pohárom za víťaza najvyššej súťaže. V týchto dňoch sa rozhodlo o vrátení titulu. Čo si o tom myslíš a hlavne ovplyvnila táto udalosť rozhodovanie funkcionárov zväzu?

 

„Som prekvapený, že v takom významnom zväze a športe sa dejú takéto veci. Raz sa titul udelí, potom sa titul odoberie. Je to veľmi citlivá záležitosť a preto by som očakával od tak silného zväzu, že si to vie legislatívne a športovo postrážiť, aby sa takáto nemilá udalosť neuskutočnila. My sme o súťažiach rozhodovali skôr ako v hokeji odobrali titul Banskej Bystrici, takže nemohla táto udalosť ovplyvniť rozhodovanie členov prezídia. Je pravda, že sme pri rozhodovaní sledovali ako riešia túto otázku aj ostatné zväzy, ale viac sme sa zamerali na názory našich klubov, samozrejme s prihliadnutím na pomery v slovenskom florbale.“

 

V profesionálnom športe vyhlasujú mnohé kluby bankrot. Je pre florbal v súčasnej situácii výhodou, že sme v podstate amatérskym športom?

 

„Dá sa povedať, že hej. Nemusíme riešiť platy hráčov a ďalších zamestnancov klubu, nemusíme rátať veľké finančné straty na vstupnom. Tým nechcem samozrejme povedať, že sa táto kríza nedotkne finančne aj klubov. Pre kluby je dobré aj každé euro z predaja vstupeniek počas play-off. Negatívny dopad krízy na kluby vidím skôr v tom, že mnohé obce a mestá budú škrtať v dôsledku zlej finančnej situácii dotácie pre športové kluby. A to môže výrazne zasiahnuť do rozpočtov klubov, pretože si myslím, že finančné prostriedky získané z dotácií miest a obcí sú pre niektoré kluby kľúčové.“


Ďalšie články


Odoberajte newsletter