DÔLEŽITÝ OZNAM PRE TRÉNEROV SZFB

Slovenský zväz florbalu dáva do pozornosti všetkým súčasným a budúcim trénerom florbalu nasledovnú informáciu. 

Oznam!

Z dôvodu reštrukturalizácie Orgánov SZFB, resp. personálnych zmien za účelom zefektívnenia pracovnej činnosti na všetkých úrovniach, ktoré budú schválené, resp. potvrdené Prezídiom SZFB (po 30.08.) by sme chceli upozorniť všetkých súčasných aj budúcich trénerov SZFB, že následne budú vypísané prostredníctvom Vzdelávacieho portálu SZFB nové termíny pre školenia: odborné prípravy a doškoľovacie semináre, vďaka ktorým budete mať možnosť nielen získať kredity, resp. aktivovať trénerské licencie, ale predovšetkým nadobudnúť nové poznatky v prepojení teórie s praxou v rôznych predmetných oblastiach.

V priebehu prvého septembrového víkendu budú zverejnené aj témy pre prvotné 4x online doškoľovacie semináre, ktoré budú realizované do konca septembra pod vedením lektorov - trénerov z radov Komisie reprezentácie a medzinárodného rozvoja SZFB.

Ďakujeme za pochopenie.


Fotogaléria


Odoberajte newsletter