Dopady koronakrízy na slovenské florbalové kluby – FK Florko Košice

Viac ako rok sa poriadne nehrajú súťaže rôznych amatérskych športov a medzi ne patrí aj florbal. Nádej na rozbehnutie súťaží aj keď bez divákov na tribúnach, svitla v septembri a októbri minulého roku, no druhá vlna pandémie do dnešného dňa všetko stopla... Aké dopady to má na florbalové kluby na Slovensku sme sa spýtali vo viacerých kluboch. Dnes nám svoju situáciu predstavia v FK Florko Košice.

 

Každému zástupcovi z vybraných klubov počas najbližších dní položíme štyri rovnaké otázky. Dnes odpovedá spoluzakladateľ FK Florko Košice Martin Kopejtko.

 

Stratili ste možnosť požiadať o dotáciu pre klub, alebo vám nebola schválená?

„Mesto Košice je našim dlhoročným  partnerom, ktorý podporuje aj náš klub každoročne formou dotácie z Fondu Mládežníckeho športu mládeže do 23 rokov. Ako všetci dobre vieme, mládežnícke florbalové súťaže boli v polovici marca 2020 pozastavené a vznikli opodstatnené obavy či koronakríza nespôsobí aj pozastavenie dotácii mesta športovým klubom v jeho pôsobnosti. Mesto Košice napokon deklarovalo plnú podporu  športovým klubom, ktoré sa starajú o mládežnícky šport a o dotáciu sme teda ako športový klub v meste Košice neprišli. Novú žiadosť o podporu v meste Košice z Fondu mládežníckeho športu 2021 mali možnosť športové kluby podať do 31. 1. 2021. Za akých podmienok bude dotácia za rok 2021 prerozdeľovaná zatiaľ ešte nie je známe. Rovnako by som rád upriamil pozornosť aj pre ostatné kluby na výzvu určenú pre amatérske športové kluby a organizácie, ktorú zverejnil Fond na podporu športu na oprávnené obdobie marec až december 2020. Žiadosti klubov, ktoré spĺňajú priložené kritériá k výzve, bude možné predkladať od 30. 3. do 15. 4. 2021.“

 

Ako je možné prilákať divákov späť na tribúny po zrušení obmedzení?

„Podľa môjho názoru vždy záleží od veľkej miery kreativity toho ktorého klubu a ľudí, ktorí sú pre to ochotní niečo urobiť. Už sa nestačí spoliehať iba na rodinných príslušníkov a pár nadšencov, ktorí väčšinou tvoria základ diváckej kulisy. Každý dom sa stavia od základov a aj tých fanúšikov a divákov si musí každý klub vychovať. Florbalový zápas musí byť ako vážna športovo-spoločenská udalosť, šou, kde okrem samotného zápasu je divákom ponúkaná aj pridaná hodnota. Napríklad tombola, charitatívna zbierka, súťaže pre divákov počas tretín, klubové kvízy na sociálnych sieťach, ktoré sú následne odmeňované práve na zápasoch. To všetko sa dá pravidelne odprezentovať spolu s pozvánkou, plagátmi, oznámeniami na sociálnych sieťach pred samotnými zápasmi. Súčasťou týchto stretnutí by mali byť pravidelne aj tí najmenší kluboví členovia, ktorí počas tretín môžu proti sebe hrať, vítané je ak sa hrajú derby zápasy, môžu to byť deti oboch klubov, nielen toho domáceho. Ak prídu na zápas najmenší, prídu v sprievode aj s dospelou osobou. Motivovať divákov za ich pravidelnú návštevu sa dá aj prezentmi ako napr. keď prídeš na určitý počet zápasov, získavaš automaticky klubový dres, šál, čiapku... Ak je pravidelne dostatočný počet divákov a zápasy sa stávajú atraktívnymi, môžeme pristúpiť aj k vstupenkám, permanentkám a tam sa tiež dajú nastaviť výhodné podmienky pre fanúšika. Osobne si myslím, že je na mieste pri derby alebo play-off zápasoch, aby zúčastnené kluby na týchto dueloch participovali spoločne. Má to väčšiu silu, väčší výtlak, viem o čom hovorím. Nám sa to podarilo a som veľmi rád, že sme mohli našim hráčom pripraviť už veľakrát elektrizujúcu atmosféru s hľadiskom, ktoré sa zaplnilo vysokým počtom divákov. Fanúšik, ktorý prichádza na zápas by mal mať možnosť okrem športového zážitku si z neho aj odniesť suvenír, ktorý vie získať ako som spomínal v rôznych sprievodných akciách.“

 

Ako podľa vás ovplyvní pauza v hraní, schopnosti trénovať budúci potenciál športovcov?

„Hovoríme, píšeme o profesionálnych športoch, najvyšších súťažiach, finančných a materiálnych kompenzáciách neuvedomujúc si, že stojíme pred najväčším problémom detského a mládežníckeho športu v našej novodobej histórii. Neumožnenie športovcom v tak dlhom časovom úseku pravidelne trénovať, súťažiť za prítomnosti kamarátov, spoluhráčov, súperov (celkovo športovú socializáciu), spôsobuje predovšetkým stratu motivácie a záujmu o daný šport. Vytráca sa z nich a hlavne u detí do 15 rokov zábava, súťaživosť a emócie. Zachraňujeme šport seniorský, ale neuvedomujeme si, že akýkoľvek výpadok z pravidelnej športovej aktivity je viac nebezpečný pre deti ako pre dospelých, keďže práve deti a mládež si k športu návyky, ešte len vytvárajú. Najhorším poznaním športovca  je, že mu šport prestane chýbať. Prerušená tréningová činnosť sa samozrejme podpíše aj pod stratu hernej výkonnosti, individuálnou prípravou nedokážete nahradiť zápasové podmienky a všetko, čo so samotnou prípravou na zápas súvisí.“

 

Do akej miery evidujete stratu záujmu o florbal u vašich členov a aká veková kategória prevláda?

„Mnohé kluby si svoj pokles členov uvedomujú už teraz, iné sa podobného problému obávajú, keď sa deti budú mať možnosť opäť k športu vrátiť. Samozrejme rozhodujúcim faktorom je aj na akých pevných nohách je klub vybudovaný, ako dlho a akým spôsobom k svojim členom pristupuje aj počas tejto nikým neplánovanej prestávky. Pripúšťam, že aj v našich radoch určite dôjde k poklesu členskej základne, skôr si však myslím, že pôjde o prípady pri ktorých sme si ešte nestihli vybudovať klubový vzťah a to sú noví členovia v ktorejkoľvek vekovej kategórii. Nečakáme pokiaľ to všetko skončí a my budeme nemilo prekvapení pri bilancovaní, skôr sa snažíme hľadať spôsob a formy kontaktu s našimi členmi. Situáciu sa snažíme rovnako ako v iných  kluboch s mládežou, riešiť v podobe online aktivít, ktoré ale nedokážu nahradiť plne organizovaný športový tréning. Je však nutné podotknúť, že ak je to momentálne jedna z možností kontaktu, tak ju treba využiť.“Odoberajte newsletter