Florbal aj naďalej v top 5 školských športov a v najvyššej A-kategórii!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje od najbližšieho školského roka novú koncepciu školského športu. Školské športové súťaže budú rozdelené do siedmich kategórií. Najvyššou "A" kategóriou sú celonárodné školské súťaže, kde bolo vybraných päť hlavných športov. Florbal sa zaradil do tejto úzkej skupiny športov spoločne s futbalom, volejbalom, plávaním a basketbalom. Dnes boli na osobnom stretnutí na ministerstve za SZFB rokovať Oto Divinský, sekretár zväzu a Miroslav Kunštek, člen Prezídia SZFB. 

 

Spomínaná školská súťaž má charakter postupovej súťaže, ktorá bude prebiehať vo všetkých krajoch Slovenska s celonárodným finále. Predstavou ministerstva je uskutočniť spoločné finále všetkých športov na jednom mieste a v jeden deň. Záštitou nad organizáciou týchto školských súťaží preberá príslušný zväz.

 

Dnes sa uskutočnilo ďalšie pracovné stretnutie zástupcov zväzov týchto športov so štátnym tajomníkom pre šport Ivanom Husárom, kde preberali prípravu nového ročníka školských súťaží na najbližší školský rok. Zástupcovia zväzov prezentovali doterajšie skúsenosti s organizovaním školských súťaží a predstavili predbežnú štruktúru súťaží na nový školský rok. „Teší ma, že florbal zostal aj po roku ovplyvneného pandémiou v spoločnosti top 5 športov, ktoré v rámci novej koncepcie školských súťaží zaradilo ministerstvo školstva do najvyššej A kategórie. Je to zo strany sekcie športu na ministerstve školstva a štátneho tajomníka pre šport Ivana Husára prejav dôvery voči nášmu zväzu. Verím, že spoločne s klubmi pripravíme skvelú súťaž, z ktorej budú profitovať nielen naše kluby ale aj slovenský florbal,“ povedal sekretár SZFB Oto Divinský.

 

„Náš florbalový zväz sa vďaka tejto spolupráci môže stať zásadným partnerom športu na slovenských školách. Vďaka školským projektom a súťažiam, ktoré sme Slovensku priniesli, sme na ministerstve školstva získali skvelý kredit a teraz prichádza čas to zúročiť. Chceme prinášať dievčatám i chlapcom florbal pre radosť a tým najšikovnejším už vo veku 6 - 7rokov dať priestor v našich kluboch,“ zhodnotil prebiehajúce rokovania Ľuboš Sarnovský, zástupca SZFB.


Ďalšie články


Odoberajte newsletter