IFF skúma problematiku sexuálneho obťažovania

Medzinárodná florbalová federácia (IFF) podrobnejšie sleduje problematiku sexuálneho obťažovania a zneužívania vo florbalovom prostredí. Podľa viacerých štúdií sú tieto odsúdeniahodné praktiky prítomné v každom športovom odvetví.

 

Štúdie zároveň ukazujú, že športové organizácie majú problém implementovať účinné metódy, aby takémuto konaniu zabránili. „Posvietiť“ si na to sa rozhodla informačná koordinátorka IFF Mari Myllärinenová, ktorá sa týmto problémom vo florbalovom prostredí zaoberá vo svojej diplomovej práci. Cieľom je zhromaždiť informácie od národných florbalových zväzov o ich preventívnych metódach či stratégiách.

 

Prvá fáza štúdie, ktorá sa uskutočnila pomocou online prieskumov, sa už skončila v Austrálii, Česku, Fínsku, Nórsku, Singapure, Španielsku, Švédsku, Švajčiarsku a na Ukrajine. Výsledky spolu s celou prácou by mali byť k dispozícii počas leta 2021.

 

„Cieľom je zhromaždiť informácie o súčasnom stave prevencie v medzinárodnom florbale a faktoroch, ktoré proces uľahčujú alebo mu bránia. Ďalším cieľom je vydať odporúčania, ako by športové organizácie mohli lepšie chrániť športovcov pred nevhodným správaním a zneužívaním,“ povedala Mari Myllärinenová, cituje ju web IFF.

 

Výsledky štúdie poslúžia na aktualizáciu súčasných usmernení IFF v problematike sexuálneho obťažovania a zneužívania. „Je dôležité, aby celá florbalová komunita sledovala akýkoľvek druh zneužívania v tomto športe a aby sme všetci mali k dispozícii prostriedky, ako na to reagovať, ak sa takéto správanie objaví. Štúdia pani Myllärinenovej nám v tom veľmi pomôže a tešíme sa na úpravu našich politík na základe dosiahnutých výsledkov,“ uviedol generálny tajomník IFF John Liljelund.Odoberajte newsletter