IFF zverejnila počet licencovaných florbalistov za rok 2020

Podľa prieskumu Medzinárodnej florbalovej federácie klesol počet registrovaných florbalistov medzi rokmi 2019 a 2020 o sedem percent. V súčasnosti je v 68 členských asociáciách IFF 350 688 licencovaných hráčov a z nich je v top 30 členských asociáciách registrovaných 335 711 hráčov.

 

Pandémia Covid-19 podľa očakávaní ovplyvnila štatistiku členských asociácií IFF a znížila celkový počet registrovaných hráčov florbalu o sedem percent. Spomedzi TOP 10 zaradených krajín bol najväčší pokles zaznamenaný vo Fínsku, kde počet vykázal pokles až o 20% v porovnaní s rokom 2019.

Napriek všeobecnému poklesu licencovaných hráčov zaznamenali niektoré krajiny rast. Kanada, Ukrajina, Thajsko, Slovensko, Singapur, Nórsko, Nový Zéland, Belgicko, Pobrežie Slonoviny a Nemecko zaznamenali nárast počtu registrovaných florbalistov. Zatiaľ čo Pobrežie Slonoviny zaznamenalo najväčší nárast, v roku 2019 malo 200 registrovaných hráčov a v roku 2020 až 600.

Ženský florbal

V súčasnosti je v členských asociáciách IFF registrovaných 74 330 hráčok v 74 krajinách sveta, kde je registrovaných 69 237 hráčok v 30 najlepších krajinách zoradených podľa rebríčka IFF. Avšak 80 percent (55 535) z týchto hráčok je zo Švédska, Fínska, Švajčiarska a Českej republiky.

 

Trendy a príležitosti

Spomedzi TOP 30 krajín tvorí z registrácie žien 22,25 percenta starších hráčok. Medzi 44 ďalšími členskými krajinami IFF toto percento stúpa na 37,71.

Nemecko má najnižší pomer registrácií žien (7,33%) medzi krajinami s ženskými tímami, ktoré sú v súčasnosti zaradené do TOP 10 IFF. Estónsko a Švédsko sú na čele tohto zoznamu s 37,67%, respektíve 30,56%.

Počet florbalových klubov hlásených členskými asociáciami IFF klesol na 4785, zatiaľ čo v roku 2019 to bolo 4803 klubov.

Na celom svete je zhruba 2 231 000 rekreačných florbalistov.Odoberajte newsletter