Informácie v súvislosti s ochorením COVID-19

ORGANIZOVANIE ZÁPASOV V SÚŤAŽIACH SZFB JE OD 15. OKTÓBRA 2020 PRERUŠENÉ DO ODVOLANIA!

OD 1. JANUÁRA 2021 SÚ ZATVORENÉ ŠPORTOVISKÁ A JE ZAKÁZANÁ TÍMOVÁ TRÉNINGOVÁ ČINNOSŤ. HRÁČOM JE UMOŽNENÝ POBYT V PRÍRODE, V RÁMCI KTORÉHO MÔŽU V EXTRAVILÁNE MIEST A OBCÍ VYKONÁVAŤ AJ INDIVIDUÁLNU ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ. OD 15. FEBRUÁRA 2021 SA NA SLOVENSKU RIADIME COVID AUTOMATOM.

 

Informácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:


Informácie Krízového štábu pre šport:

Športovec a COVID-19:

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva:

Uznesenie Vlády SR a opatrenia Ústredného krízového štábu SR:

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k Opatreniam Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:


Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva:Organizovanie zápasov v súťažiach SZFB od 1. októbra 2020:

 • zápasy sa odohrajú bez divákov,
 • ligové turnaje: hráči, ktorí nie sú účastníkmi zápasu sú považovaní za divákov a tým pádom nemôžu byť prítomní na zápase,
 • ligové turnaje: družstvá, ktoré čakajú na svoj zápas sa zdržiavajú iba vo svojej šatni a na ihrisko vstupujú až keď družstvá predchádzajúceho zápasu opustia ihrisko a budú umiestnení vo svojej šatni,
 • pred, počas, ani po zápase sa nepodávajú ruky,
 • medzi tretinami sa nevymieňajú striedačky (v prípade výmeny je potrebné vykonať dezinfekciu dotykových plôch striedačky - lavice, stoličky, atď.),
 • všetci účastníci zápasu vstupujú a pohybujú sa v priestoroch haly s prekrytými hornými dýchacími cestami (neplatí pre hráčov v zápase)


OZNAM PRI VSTUPE

Ďalšie všeobecné povinnosti pri hromadných športových podujatiach:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),
 • zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje, to neplatí pre osoby vykonávajúce športovú činnosť,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby vykonávajúce športovú činnosť,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.