Informačný systém florbalu

Informačný systém florbalu (ISF) vznikol s cieľom centralizácie a sprehľadnenia informácií a zefektívnenia administratívnych procesov. Implementované riešenie pozostáva z modulov zabezpečujúcich elektronizáciu interných postupov vo zväze. Základom je interný informačný systém, z ktorého sú následne zverejňované informácie na webstránke SZFB. 
V súčasnosti je ISF v testovacej verzii, kde sú postupne implementované ďalšie funkcionality systému k ďalšiemu  sprístupneniu členom SZFB.

ISF nájdete: isfszfb.szfb.sk

Manuály:

Video: