Komisia rozhodcov a observerov pozýva na víkendové školenia rozhodcov

Komisia rozhodcov a observerov pozýva uchádzačov o rozhodcovskú licenciu (nováčik - N) a o obnovenie minuloročnej licencie (rozhodcovia s minuloročnou licenciou - C)

Termíny a miesta školenia:

Dolný Kubín 1.7.2023

miesto: ZŠ Janka Matúšku, Kohútov sad 4
čas: od 9:00 pre nováčikov (rozhodcovia nováčik - N)
od 13:00 obnovenie licencie (rozhodcovia s minuloročnou licenciou - C)

Košice 2.7.2023

miesto: ZŠ a SŠ gymnázium Užhorodská 39, Košice
čas. od 9:00 pre nováčikov (rozhodcovia nováčik - N)
od 13:00 obnovenie licencie (rozhodcovia s minuloročnou licenciou - C)

Banská Bystrica 2.7.2023

miesto: Stredná športová škola, Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica
čas: od 9:00 pre nováčikov (rozhodcovia nováčik - N)
od 13:00 obnovenie licencie (rozhodcovia s minulorocnou licenciou - C)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena školenia „Odborná príprava rozhodcu“ vrátane licencie rozhodcu pre sezónu 2023/23: 30,00 €.

Platbu vo výške 30,00 € poukážte pred termínom školenia na účet:
Slovenský zväz florbalu
IBAN: SK93 0900 0000 0051 0969 2840
Variabilný symbol: 4912023024
Do poznámky je treba uviesť meno a priezvisko uchádzača o licenciu rozhodcu SZFB.

Pozvánka na školenie rozhodcov 2023/2024Odoberajte newsletter