Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB vyškolila svojich prvých rozhodcov!

Počas posledných dvoch víkendov Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB zorganizovala tri odborné prípravy – Rozhodca v príprave, ktoré sa postupne uskutočnili v Bratislave, Žiline a Košiciach.
 
Na týchto odborných prípravách nadobudli svoju odbornú spôsobilosť – Rozhodca v príprave až 36 rozhodcov, ktorí sa v najbližšom období zapoja do rozhodovania regionálnych mládežníckych súťaží SZFB.
 
Lektorka odborných príprav – Rozhodca v príprave Veronika Vajsáblová: „Som veľmi rada, že som mala možnosť odviesť prvé odborné prípravy pod záštitou Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže. Myslím si, že takáto spolupráca medzi Komisiou rozhodcov a observerov a Komisiou vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB je dobrým začiatkom ku komplexnému a efektívnemu vzdelávaniu rozhodcov.“
 
Predseda Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB Dárius Siheľský: „Veľmi ma teší, že sme túto oblasť zobrali pod seba a v spolupráci s Komisiou rozhodcov a observerov sa budeme snažiť túto oblasť posunúť na vyššiu úroveň. Mojim osobným cieľom je zriadiť pre rozhodcov obdobný Vzdelávací portál SZFB, ako majú dnes naši tréneri. Okrem toho chcem túto oblasť v maximálnej možnej miere stransparentniť a nastaviť rovnaký meter pre všetkých rozhodcov, tak ako to máme nastavené pri tréneroch.“
 
Predseda Komisie rozhodcov a delegátov SZFB Andrej Glonek: „V prvom rade chcem poďakovať Komisii vzdelávania a talentovanej mládeže za pomoc pri vzdelávaní rozhodcov. Takisto ďakujem aj lektorke Veronike Vajsáblovej, ktorá bola lektorkou odborných príprav – Rozhodca v príprave. Nakoľko Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže vzdeláva športových odborníkov, tak má lepšie predpoklady na systémové vzdelávanie aj v oblasti rozhodcov a observerov. Komisia rozhodcov a observerov bude maximálne súčinná a budeme spolu úzko spolupracovať, aby dostali rozhodcovia a observeri čo najlepšie vzdelanie.“Odoberajte newsletter