Konferencia NŠC na tému Pohybový rozvoj detí v predškolskom veku

Národné športové centrum (NŠC) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje zajtra (10. 11. 2021) od 9.00 h v hoteli Sorea v Bratislave, odbornú konferenciu pre športových odborníkov, pedagogických zamestnancov a rodičov na tému „Pohybový rozvoj detí v predškolskom veku.“

 

Cieľom tejto vzdelávacej aktivity je zdôrazniť význam správneho pohybového rozvoja detí a prezentovať úspešné projekty pre túto vekovú kategóriu. Súčasný sedavý spôsob života, narastajúca pohybová inaktivita, ale aj kritizovaná kvalita telesnej a športovej výchovy na školách, ústia do nízkej úrovne pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti detí a mládeže všetkých vekových kategórií. Vzhľadom na celoživotnú potrebu pohybovej aktivity a zdravého životného štýlu je nevyhnutné tejto problematike venovať zvýšenú pozornosť. Budovať správne pohybové návyky a pozitívny vzťah k zdravému životnému štýlu je potrebné už v predškolskom veku. Ambíciou konferencie NŠC je predstaviť zaujímavé prednášky a tiež diskutovať na tému potreby pohybového rozvoja detí v predškolskom veku.

 

Na konferencii vystúpia experti na danú problematiku – doc. Tomáš Perič, PhD., vedúci katedry pedagogiky, psychológie a didaktiky, FTVS UK Praha, doc. Dana Masaryková, PhD., prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, PdF TU Trnava a Mgr. Vladimír Lupták, koordinátor grassroots futbalu SFZ.

 

V diskusnom bloku budú diskutovať o potrebe pohybového rozvoja detí v predškolskom veku Mgr. Petra Pačesová, PhD., odborná asistentka na katedre edukačných a humanitných vied o športe FTVŠ UK v Bratislave, Iveta Bosnyaková, učiteľka Materskej školy Bohrova 1, Bratislava a Mgr. Maroš Molnár, profesionálny kondičný tréner, majiteľ štúdia MOLfit, autor apky MOLfit.app a autor knihy Gauč alebo šťastie. Moderátorkou konferencie bude Marie Stracenská, skúsená novinárka a moderátorka televízie TA3, Markíza a RTVS. 

 

Konferencia NŠC nadväzuje na októbrovú konferenciu Dlhodobej športovej prípravy mládeže a sústreďuje pozornosť na predškolský vek, zdravý životný štýl a význam pohybového rozvoja detí. Konferencia bude bezplatná a bude zabezpečený aj online prenos. Pripojiť sa bude možné prostredníctvom Facebookovej stránky NŠC.Odoberajte newsletter