Konferencia SZFB 2022 vo Zvolene je úspešne za nami

Včerajšia Konferencia Slovenského zväzu florbalu (SZFB) v modernom prostredí vo Zvolene (Hotel Tenis) trvala do večerných hodín. Predstavitelia zväzu, klubov a komisií sa stretli prezenčnou formou opäť po dvoch rokoch

Diskusia bola podnetná a účastníci dostali odpovede na všetky položené otázky. Novinkou bol bod s názvom "Otázky a odpovede členov SZFB", na ktoré dostali všetci, ktorí poslali otázky vopred, plnohodnotné odpovede. 

Dôležitosť rokovania dotvorilo prostredie a profesionálna úroveň vedenia celého priebehu rokovania od viceprezidenta SZFB Juraja Hvozdíka, ktorý ju zhodnotil nasledovne: "Konferencia priniesla podnetnú diskusiu o florbale. Napriek tomu, že sa trochu natiahol predpokladaný čas jej trvania, väčšinovo jasné informácie, vyjadrenia, pripomienky, návrhy, otázky a odpovede účastníkov a florbalových klubov, mali zmysel. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k jej zaujímavému priebehu." 


 

Vyspovedali sme aj zástupcov klubov zúčastnených v dostatočnom počte na uznášaniaschopnosť Konferencie. 

Miroslav Sága (ŠK 1. FBC Trenčín) vyzdvihol najmä organizáciu celej Konferencie a prostredie v ktorom sa konala: "Musím touto cestou pochváliť vedenie zväzu a všetkých, ktorí vyberali a zabezpečili miesto konania Konferencie. Zvolen nám ponukol krásne prostredie, modernú konferenčnú sálu so všetkým, čo k tomu patrí a po 17-tich rokoch aj vynikajúci teplý obed. Možno je to pre niekoho smiešne a samozrejmosť, ale na takéto niečo sme neboli zvyknutí. Pochvala ide aj smerom k viceprezidentovi SZFB - Jurajovi Hvozdíkovi, ktorý zvládol úlohu predsedajúceho na vysokej úrovni aj keď to mal niekedy náročné." 

A dodáva: "Napriek tomu, že moje dva predložené návrhy neboli schválené, odchádzal som zo Zvolena s dobrým pocitom smerom k pozitívnej budúcnosti slovenského florbalu pod súčasným vedením zväzu." 

 

 

Ján Motešický z FBC Predator Sabinov poďakoval všetkým účastníkom Konferencie: "Ďakujem všetkým, ktorí prišli najmä preto, že sme boli uznášaniaschopní. Prízvukoval som to viackrát aj počas priebehu rokovania. Zároveň chcem poďakovať Prezídiu za to, ako funguje, spolupracuje a za odprezentovanie ich výsledkov. Verím, že sa to bude v ďalších rokoch ešte zlepšovať." 

Počas priebehu Konferencie boli odprezentované doterajšie výsledky práce nového vedenia, predstaviteľov jednotlivých odborných komisií, hospodárenie zväzu, marketingové úspechy a plány na ďalšiu sezónu, ktorá prinesie opäť posun smerom vpred na všetkých úrovniach. Rozhodne sa máte na čo tešiť. 

 

Všetky informácie a dokumenty o tohtoročnej Konferencii nájdete TU: https://www.szfb.sk/sk/article/konferencia

 


Fotogaléria


Odoberajte newsletter