Konferencia SZFB sa uskutoční 1. septembra

Z dôvodu mimoriadnej situácie spojenej so šírením ochorenia COVID-19 sa posúva aj uskutočnenie zasadnutia Konferencie SZFB z obvyklého mesiaca júna na 1. september 2020.

 

Prezídium Slovenského zväzu florbalu upustilo od organizovania konferencie počas dovolenkového obdobia, kedy mnoho klubov nevykonáva činnosť a hrozilo by, že konferencia by nebola uznášaniaschopná ako bývalo častokrát zvykom v minulých rokoch.Odoberajte newsletter