Konferencia SZFB sa uskutoční 5. júla 2022

Počas sviatku svätého Cyrila a Metoda, v utorok, 5. júla sa uskutoční riadna Konferencia Slovenského zväzu florbalu. Dejiskom konferencie bude Hotel Tenis vo Zvolene. Začiatok konferencie je naplánovaný na 10.00 h, akreditácia delegátov začne o 9:30 h.


Program konferencie je zostavený v zmysle zákona o športe a Stanov SZFB, takže medzi základnými bodmi programu rokovania sú správa o činnosti prezidenta a prezídia, správa o činnosti odborných komisií, správa o hospodárení, správa audítora k účtovnej závierke, výročná správa, výročná správa kontrolóra. Program je doplnený aj o zmenu stanov, témou jedného z bodov bude aj podpora klubov, či marketingové aktivity. Novinkou je bod "Otázky a odpovede členov SZFB". V rámci tohto bodu bude prezídium odpovedať na dopredu zaslané otázky. Otázky môžete zasielať na adresu info@szfb.sk najneskôr do 1. júla 2022. Delegátom konferencie bude v zmysle stanov pozvánka s programom aj materiálmi zaslaná 7 dní pred konaním konferencie na ich mailové adresy.
Viac o konferencii vrátane programu, delegačných listov, resp. návratiek, aj zoznamu klubov (delegátov) nájdete na tomto linku.


Ďalšie články


Odoberajte newsletter